Golfreglerne

 

Golfreglerne  SE HER

Golfreglerne: Download  “Rules of Golf – app’en” til Android og Apple iOS – på dansk! Rummer “det hele” og er “altid ved hånden”.
DGU har lavet en smart genvej til downloaden  SE HER

Golfreglerne – kort fortalt /KD – SE HER

Lokalregler: SE HER

Generelle turneringsbetingelser for klubturneringer i GGK  SE HER

Når du skal spille hulspil – SE HER
Og den lange version fra DGU: SE HER

Test dig selv
Der er quizzer til golfreglerne både på www.golf.dk og på www.randa.org. Prøv.. det er en god måde at lære regler på..

GolfQuis er en god app til at teste sine regelfærdigheder. Installer programmet på din smartphone!
Vi er en del – men vi kunne godt være mange flere – der har spillet os ned i regelhandicap.. Faktisk så godt at Gilleleje Golfklub 1. januar 2021 lå som den bedste GolfQuis-klub i landet.

 

Regelbøger
1) “Golfreglerne” 235 sider i A5-format. Det er den centrale publikation som man bør købe hvis man vil have svar på “alt”, bortset fra fortolkninger (Decisions) o.lign. – som man kan finde i “app-en”
2) “Spillerudgaven af Golfreglerne”.  160 sider i lommeformat. Det er den publikation man forventer flest vil købe – men der er mange henvisninger til “Golfreglerne” – så 1) er nok at foretrække.
3) “Lommeguiden til Golfreglerne 2019”. 36 sider i lommeformat. Fin lynguide til golfreglerne med nyttige oversigter og figurer.

4) Til dommere o.lign.:  “The official Guide to the Rules of Golf”.  Kun delvist oversat –  SE HER

Bøgerne kan købes i sekretariatet til billige penge.

Regelspørgsmål fra medlemmer

“Unormale baneforhold” / “drop fra stierne” / “frit drop” / “nærmeste sted” / “fuld lempelse” m.v. hvad betyder det egentlig? – noget tyder på at der er brug for en præcisering – SE HER

Spil med lejeforbedring, f.eks. “vinterregel”.
Skal man lægge op?  NEJ
Må man flytte og placere bolden med en kølle: NEJ – man skal bruge sin hånd.
Skal man markere bolden inden man løfter den:  NEJ (men det er en god vane!)
Hvis ikke man er tilfreds med det leje bolden er (ny)placeret i, må man så placere igen: JA – men det koster et strafslag hver gang man ny-placerer!
Se Standard lokalregel E-3.

Hvis man kikser sit tee-slag og bolden ender 2 meter foran “klodserne” men stadig på “teesteds-forhøjningen”, må man så tee-e bolden op og/eller slå næste slag bag klodserne?
NEJ – i alt fald ikke uden at det koster strafslag:
Teestedet er et af de 4 specielle baneområder, og her må man meget, f.eks. tee-e en bold op og træde græsset ned bag ved bolden (R-2 og R-6.2)
MEN: Teestedet er kun det begrænsede område der er defineret af klodserne og to køllelængder bag dem. Hvis man kommer uden for, præcis dette område, er bolden typisk i det generelle område og skal spilles og behandles på helt sædvanlig facon. Det er derfor kun indenfor teestedet at man, f.eks. efter et kikset slag, må genplacere en bold på en tee og slå næste slag fra den. Hvert slag tæller – men der er ikke strafslag oven i..
Men hvis man begynder at tee-e bolde op udenfor teestedet og/eller flytter en bold tilbage på teestedet efter at man har udført et slag  – koster det!: 1) Hvis man tee-er op udenfor teestedet – koster det to strafslag – og man flirter med et alvorligt regelbrud = diskvalifikation. 2) Hvis man flytter bolden tilbage på teestedet og slår derfra (fra en tee eller ej) , svarer det til at man har erklæret bolden uspillelig (R-19) og man slår derfor sit 3. slag.

Må man flytte en hvid pæl  hvis den er til gene for ens sving eller stance?
NEJ! Hvis man gør det og gennemfører slaget koster det to strafslag.
Men man kan erklære bolden uspillelig (R-19) og med et strafslag a) droppe fri indenfor to køllelængder b) droppe tilbage ad flaglinjen c) droppe ved forrige sted – og i alle tilfælde: ikke nærmere hullet

Det samme gælder hvis out er defineret af et hegn, et stengærde o.lign.


Hvad sker der hvis man rammer andres bolde eller ens egen bliver ramt?
Jeg har forsøgt at sammenfatte de fleste situationer SE HER

Må man slå til træningsbolde der ligger på 18. hul
Du må gerne ”små-slå, tjatte” dem tilbage på træningsanlægget. Men du må ikke lave slag der har karakter af at du øver på banen – for i det tilfælde koster det 2 straffeslag.

Arealer under reparation (AUR) : Hvor skal man droppe hvis man ikke vil spille bolden som den ligger?
Reglen er: Man skal droppe det sted, der er nærmeste sted for fuld lempelse (både bold og stance). Med andre ord: “nærmeste vej ud” – helt bogstaveligt. Når man har fundet reference-punktet for fuld lempelse, kan der droppes indenfor en køllelængde – og – uden straf. Det betyder at man nogle gange skal droppe på f.eks. roughsiden eller i andre “svært spillelige” arealer. Hvis pælene havde været blå med grøn top skulle man.. ellers kan man vælge at spille bolden som den ligger, inde fra arealet.
AUR er omfattet af regel 16: Unormale baneforhold, der bl.a. omhandler tilfældigt vand og f.eks. vores nye stier. Droppereglerne er de samme.

Hvad gælder hvis man selv er skyld i at ens bold flytter sig f.eks. ved et øveslag, man taber sin kølle, kommer til at sparke til den o.lign.? 
1) Hvis en spiller utilsigtet forårsager at huans bold flytter sig – uanset om det er 1 mm eller 20 meter – skal bolden genplaceres – og det gælder overalt på banen. Og det sker typisk f.eks. i rough/semirough hvor bolden kan flytte sig når man sætter køllen ned. Hvis det sker – 1 strafslag og bolden skal genplaceres.

2) Hvis det sker på greenen eller på teestedet (eller under søgning)  – er det straffrit. Men alle andre steder på banen koster det et strafslag!

3) Hvis man ikke genplacerer – har man spillet fra et forkert sted – og det koster 2 strafslag uanset hvor man er på banen.

Hvis bolden “flytter sig af sig selv” – dvs. af en “naturkraft” – skal bolden  spilles derfra hvor den ender, bortset fra situationer hvor den har været markeret og løftet – i den situation skal den genplaceres..

Hvis man rammer sandet i tilbagesvinget i en bunker, men gennemfører slaget, får man så straf?

Ja, det koster 2 strafslag at berøre sandet når man tager sin stance og i tilbagesvinget (eller laver et øveslag). Det er som i gamle dage. Nyt er, at man gerne må berøre sandet i alle andre situationer så længe det ikke er for at tjekke bunkerens beskaffenhed eller for at forbedre stance og leje.
Se regel 12.

Koster det strafslag hvis man bevæger/ løfter sin bold uden at markere den?
Ja! – det er en meget hyppig fejl. Når man “har fat i bolden” skal den markeres og det uanset om du ligger på green, skal tjekke om det er din bold, se om den er revnet, løfte den på en anden spillers opfordring etc.
Gør man det ikke koster det et strafslag. Og det gælder også hvis man forsigtigt drejer sin bold for at se om det er ens egen!

/Karsten Duus

 

49 71 80 56 – info@ggk.dk – Sophienlund Allé 13, 3250 Gilleleje