Generalforsamling

Gilleleje Golfklub afholder generalforsamling en gang årligt.

Den årlige generalforsamling

Der blev afholdt generalforsamling i Gilleleje Golfklub den 28. marts 2023 kl. 19:00 i Gillelejehallen / Møllestuen.

Se dagsordenen til Generalforsamling 2023 her.

Referat fra Generalforsamlingen 2023

Der var omkring 120 fremmødte til den årlige generalforsamling i Gilleleje Golfklub.

Det mindre og nyere lokale Møllestuen i Gillelejehallen fungerede fint, og der var en god stemning blandt klubmedlemmerne, som fyldte hele salen.

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub i Gillelejehallen, Møllestuen

Det var et år med stor rokade i bestyrelsen, så formand Niels Freiesleben holdt en fin tale til de afgående bestyrelsesmedlemmer, og de nye kandidater præsenterede sig selv for forsamlingen.

Se bestyrelsens nye sammensætning pr. 28. marts 2023 her.

Afgående medlemmer af bestyrelsen
– vi takker for deres utrættelige arbejde for klubben og klubbens medlemmer.

Mogens Hjorth afgår som bestyrelsesmedlem i Gilleleje Golfklub

Mogens Hjorth bestyrelsesmedlem.

Område: Kommunikation- og Marketingsudvalg

Erik B. Jensen afgår som bestyrelsesmedlem i Gilleleje Golfklub

Erik B. Jensen Næstformand i bestyrelsen

Område: Sponsor- og Diciplinærudvalg

Karsten Duus afgår som bestyrelsesmedlem i Gilleleje Golfklub

Karsten Duus bestyrelsesmedlem

Område: Sporten