Udvalg

Gilleleje Golfklub har mange udvalg, så vi er dækket godt ind i forhold til klubbens forskellige typer af arbejde. Udvalgene består af både bestyrelsesmedlemmer og frivillige i klubben. Har du lyst og mulighed for at deltage i et af udvalgene – så kontakt udvalgets formand. Du finder kontaktinfo her på siden.

Baneudvalget

Kontakt:
Richardt Juhl
bane@ggk.dkk

Tommy
Henning Christiansen
Bent Andersen
Karsten Duus
Peter Rønne – vedr. økonomi

Udvalgets hovedopgaver er:

 • At udstikke rammerne for drift og vedligeholdelse af banen
 • At se mulighederne for løbende udvikling af banen

Målsætninger for udvalgets arbejde er:

 • At sikre at banen er i bedst mulig stand ud fra klubbens økonomiske rammer
 • At driften af banen tilpasses årstiden og de planlagte aktiviteter på banen
 • At vælge ansvarlige økonomiske løsninger, så klubbens udgifter minimeres mest muligt

Bane- vicevært – udvalget

Kontakt:
Anders Lie

Georges Adelfeldt
Janne Kalm
Bent Nielsen

Udvalgets hovedopgaver er:

 • at hjælpe med hækkeklipning, maling, lugning, beskæring, træfældning og lignende på banen i tæt samarbejde med greenkeeperchefen.

Begynderudvalget

Kontakt:
Mogens Lousen
begynder@ggk.dk

Koordinatorer:
Ann Mikkelsen
Pelle Guldberg

Udvalgets hovedopgaver er:

 • Indslusning og uddannelse af nye medlemmer
 • Planlægning og gennemførsel af begynderundervisning, – turneringer og -aktiviteter.
 • Udstikke rammerne for erhvervelse af DGU-kort i overensstemmelse med DGU’s anbefalinger

Målsætninger for udvalgets arbejde er

 • At give nye medlemmer en god modtagelse og indslusning i klubben, så de fastholder medlemskabet
 • At uddanne begynderne, så de efter erhvervelse af DGU-kort kan begå sig på stor bane

Bygnings- og husudvalget

Kontakt:
Sigurd Andersen
bygninger@ggk.dk

Lars Krogstrup
Jesper Mønge Andersen

Udvalgets hovedopgaver er:

 • Drift og vedligeholdelse af klubhuset med tilhørende arealer
 • Tilrettelæggelse og udførelse af den løbende drift og vedligeholdelse

Målsætninger for udvalgets arbejde er:

 • At sikre, at klubhuset samt tilhørende arealer fremtræder i god og vedligeholdt stand
 • At vælge ansvarlige økonomiske løsninger, så klubbens udgifter minimeres mest muligt

Handicapudvalget

Kontakt:
Erik Larsen
info@rikim.dk

Udvalgets hovedopgaver er:

 • At udbrede kendskabet til det til enhver tid gældende handicap-system p.t. EGA
 • At behandle ansøgninger om ekstraordinære hcp-justeringer fra medlemmerne

Juniorudvalget

Kontakt:
Peter Rønne
pr@ggk.dk

Bolette Vynne

Udvalgets hovedopgaver er:

 • At fastholde klubbens juniorer
 • At tilrettelægge så mange aktiviteter som muligt på tværs af køn og alder

Målsætning for udvalgets arbejde er:

 • At give juniorer glæde ved at spille golf
 • At skabe et stærkt kammeratskab
 • At skabe en stærk tilknytning til Gilleleje Golfklub
 • At give juniorer lyst til at udvikle deres golftalent til det yderste

Kommunikationsudvalget

Kontakt:
Janne Aarre
marketing@ggk.dk

Janne Aarre, webmaster

Kommunikationsudvalget skal:

 • Øge kendskabet til Gilleleje Golfklub og dermed styrke interessen for at spille golf i klubben.
 • Sikre, at klubbens medlemmer, sponsorer og øvrige interessenter er informerede om klubbens aktuelle situation og planer.
 • Arbejde for at tiltrække flere medlemmer og greenfeespillere.
 • At markedsføre Gilleleje Golfklub bl.a. ved annoncering
 • At informere og opdatere medlemmer og andre interessenter med nyheder fra Gilleleje Golfklub via hjemmesiden ggk.dk

Miljøudvalget

Kontakt:
Eric Schaumburg
eric.schaumburg@icloud.com

Janne Aarre
Kurt Kragh (ad hoc)
Tommy (ad hoc)

Udvalgets hovedopgaver er:

 • At fremme biodiversiteten og formidle viden om natur og miljø til medlemmer og gæster.
 • At øge antallet af arter på golfbanen via høj biodiversitet og etablering af bosteder.
 • At synliggøre Gilleleje Golfklub som en golfbane med fokus på miljøet.
 • At samarbejde og koordinere med GGK’s baneudvalg om nye miljøtiltag på golfbanen.

Målsætninger for udvalgets arbejde er:

 • At samarbejde og koordinere med GGK’s baneudvalg om nye miljøtiltag på golfbanen.
 • At samarbejde med organisationer (ex. DGU) og andre golfklubber.
 • At finde nye miljøvenlige tiltag som gør klubben mere bæredygtig.
 • At søge ekstern finansiering til etablering af nye miljøvenlige løsninger.

Sponsorudvalget

Kontakt:
Malene Grønvald
sponsor@ggk.dk

Hans Jørgen Albertsen
Anders Harpsøe

Udvalgets hovedopgaver er:

 • At arbejde kontinuerligt på at fastholde klubbens sponsorer via arrangementer
 • At se muligheder for hele tiden at udvikle nye tiltag der kan være interessant for kommende sponsorer

Målsætninger for udvalgets arbejde er:

 • At opretholde en forholdsvis fast kreds af sponsorer

Sportsudvalget

Kontakt:
Karsten Duus
karsten@duus.dk

sport@ggk.dk

Jan Andersen
Morten Toft Hansen
Frederik Ingvordsen
Jens Brødmand
Steen Schaffalitzky
Bolette Vynne (Ungdomsafdelingen)

Udvalgets hovedopgaver er:

 • Rammesætning for og udvikling af hele sportsområdet, herunder koordinering af elite- og junioraktiviteter, regionsgolfen samt klubbens turneringer
 • I samarbejde med holdlederne for dame- og herreeliten og regionsgolfen, at udstikke rammerne for budget, holdudtagelse, trænertid m.m.

Målsætninger for udvalgets arbejde er:

 • At skabe den størst mulige sammenhæng mellem elite, juniorafdeling og klub gennem information og synlighed
 • At give klubbens bedste spillere gode rammer for at udvikle deres golfmæssige færdigheder og skabe gode sportslige resultater der markedsfører klubben.
 • At sikre en eliteafdeling med et godt socialt miljø og hvor rammerne for deltagelse er klare og det er muligt at deltage på forskellige ambitionsniveauer.

Turneringsudvalget

Kontakt:
Iben Bertelsen
sport@ggk.dk

Anders Harpsøe
Connie Hjetting

Fra underklubberne:
Inge Holst
Svend Gottlieb
Hanne Skelgaard
Erik Larsen

Peter Rønne – associeret

Udvalgets hovedopgaver er:

 • Udarbejdelse af turneringsplan
 • Udarbejdelse af generelle turneringsbetingelser og lokale regler
 • Udvælgelse, uddannelse og instruktion af turneringsledere
 • Planlægning og afvikling af klubturneringer, herunder klubmesterskaber

Målsætninger for udvalgets arbejde er:

 • At afvikle et passende antal klubturneringer, der bidrager til at skabe et godt klubliv
 • At turneringerne har mange deltagere
 • At turneringerne afvikles sportsligt korrekt og i overensstemmelse med DGU’s anbefalinger
 • At turneringsaktiviteterne samlet set giver indtægter til klubben
 • At turneringerne giver klubben positiv omtale

Økonomiudvalget

Kontakt:
Niels Freiesleben
formand@ggk.dk

Mogens Lousen
Peter Rønne