Onsdagspigernes hjemmeside i Gilleleje Golfklub

Turneringsformer

Der spilles forskellige turneringsformer i løbet af året. Se hvilke.

 

Hidden Hole

Før runden vælger/udtrækker turneringsledelsen et på forhånd fastsat antal huller. Når scorekortet er gennemgået af turneringsledelsen, vil scoren på de udvalgte huller blive fordoblet. Scoren på de disse huller indgår i en selvstændig turnering, hvor der er præmie til den, som har scoret flest point på de valgte huller.

Pinkball – 9 huls turnering

Stableford turnering for 3-mands hold. Der udleveres én “Pink” bold pr. hold, som spillerne på skift skal spille 3 huller med. D.v.s. den spiller, som har den “Pink” bold på hul et, skal igen spille med den på hul fire, og sådan skiftes man på hele runden. Alle tre scores for holdet tæller – dog tæller “Pinkball” spillerens score dobbelt. En tabt “Pinkball” er ude af spil, og der spilles almindelig Stableford på resten af runden.

 

Nordisk Stableford

Der spilles efter normale Stableford regler, dog skal hver spiller kaste bolden én gang pr. hul. Kastet kan bruges alle steder på runden, d.v.s. i bunker, hvor bolden må kaste ud, på fairway og på green.Kommer man i hul uden at have brugt sit kast, tildeles man 2 straffeslag.Kastet gælder ikke som et slag.

Ræveturnering

Spilles som slagspil. Hullets par sættes af rævene, som består af en spiller fra hver række. Det antal slag, ræven bruger, er hullets par. På næste teested ligger en seddel med forrige huls par.Hvis en B-ræv f.eks. har brugt 6 slag på hul 1 er det et par 6 hul. Hvis du har 2 tildelte slag på hullet, må du bruge 6+2 slag for at få 2 point.

Der kan max. bruges 10 slag på et hul (gælder også rævene). Kommer du op på 10 slag, samles bolden op, og tæller som en 10ér. Vinderne i hver række er næste ræveturnerings ræve.

Scramble Drop-out

Der spilles slagspil uden hcp.

Et ”blankt” scorekort udfyldes med spillernes navne. Holdkaptajnen er den spiller med laveste hcp. På hvert hul driver alle, hvorefter der vælges et drive/bedste drive. Bolden markeres indenfor et scorekorts længde, og herfra skal de øvrige spillere slå næste slag. Den spillers bold, der vælges, må  IKKE slå næste slag. Denne fremgangsmåde anvendes til bolden er i hul – der spilles altså slagspil.

Der skal bruges min. 2 drives og max. 3 drives fra hver spiller.

”Pointjagt”

Som noget nyt introducerer Onsdagspigerne ”Pointjagt” i sæsonen 2024. Pointjagt kan spilles som individuelt spil, som parspil og som holdspil.

”Pointjagt” motiverer til mere kvalitet i golf spillet. Og så er det rigtig sjovt.

”Pointjagt” scorer registreres manuelt på separat standard-scorekort for alle 4 spillere i bolden.

Kolonnerne på scorekortet benævnes: ”FW” – ”In reg” – ”Put”

Ram fairway i førsteslaget.

1 point opnås ved at ramme fairway i første slag.

Kom på green ”in regulation”.

1 point opnås ved at være på green i regulation. Det vil sige at har man et par 5 hul skal man være på green i 3 slag + sit handicap. Har man et eller to ekstra slag på hullet, kan man opnå 1 hhv. 2 ekstra point når ekstraslagene ikke bruges.

Putningen:

1-put giver 2 point

2-put giver 1 point

3-put eller flere giver 0 point

Holer man direkte udefra, scorer man 3 point.

Detalje for par tre hullerne:

Der er ingen fairwaypoint på par tre hullerne. På Green i førsteslaget giver 1 point + det antal ekstra slag man har på hullet, putning som på øvrige huller.

Point kan opnås på huller hvor der er scoret et eller flere Stableford point.