Dameklubbens hjemmeside i Gilleleje Golfklub

Dameklubbens turneringer

Turneringsprogram 2023

Golfsæsonen byder på både individuelle- og holdturneringer. På denne side finder du info om Turneringsformer, Indberetnings af scores, Præmier og turneringsplanen i GolfBox.

Tilmelding SKAL gøres i GolfBox senest lørdag kl. 10. Vi har tider hver tirsdag med første start kl. 8.32.

Vi spiller 9 eller 18 huller efter eget valg. Der oprettes turnering for både 9 og 18 huller i GolfBox.

Startliste kommer på mail.

Turnering om sommerren i Dameklubben i Gilleleje GolfklubI skal møde ved starterhuset senest 20 min. før jeres tee-tid med scorekort og golfudstyr.

Scorekort udfyldes og afleveres i den grønne kasse i pejsestuen eller til en af de turneringsansvarlige.

Hvis turneringen er sat elektronisk op må I MEGET gerne selv indtaste scoren i GolfBox – det letter arbejdet for bestyrelsen.

Der er præmieuddeling efter hver match for både 9 og 18 huls spillere. Der er præmier for hver 7 spillere i en række.

HUSK at du skal være til stede for at få din præmie, hvis du er i præmierækken.