Fugle

Fuglene i Gilleleje Golfklub har gode forhold når de skal yngle. Der er opsat over hundrede kasser på banen. Kasserne er designet til mange arter og er velbesøgte. Gilleleje Golfklubs medlemmer registrerer desuden de fuglearter der ses på banen i DOF-basen.

Og med vores nyanlagte biodiversitetsområder får fuglene god mulighed for at finde føde på golfbanens arealerne.

Redekasser til bysvaler og mursejlere

I foråret 2022 hængte vi 12 redekasser op. Det er 6 skålformede kasser omkring greenkeepergården ved 10. teested. De hænger under udhænget af bygninger og er  specielt designet til bysvaler. I 2022 lykkedes det desværre ikke at få svaler i skålene. Flere andre havde bedre succes med at yngle i de selvbyggede reder inde i gården. Men på grund af deres svineri håber vi, at kunne trække dem ud, eller evt. at få flere til at yngle. BYSVALEN kendes fra landsvalen, ved at være helt hvid på undersiden, have en hvid overgump og en kortere hale med hak.

Redekasser til bysvaler på gavlen.

De seks andre kasser er sat på gavlen på restauranten ud mod 18. fairway på initiativ af Nationalpark Kongernes Nordsjælland. De ønsker en rig og divers fuglebestand indenfor deres grænser. De er designet med et aflangt smalt hul forneden på kassen. For at tiltrække mursejlere er kassen designet med et supplerende kald af mursejler. Det er en høj hvinen, som I måske kan høre lige før I når til 18. green. Vi har aldrig tidligere haft mursejlere omkring banen, men i 2022 har kaldet og kasserne tiltrukket flere mursejlere.

Vi forventer tidligst ynglesucces om nogle år. Mursejleren er en superelegant flyver. Den er helt sort, meget slank cigarformet og med stive vinger. Den forventes tilbage i juni 2023 efter dens træk til Afrika.

Kasser til mursejlere på gavlen. Bemærk også at strandskaden sidder på taget!

I foråret 2019 fik mange af banens fugle tag over hovedet. Omkring 100 fuglekasser blev hængt op i træerne rundt omkring på banen. Alle kasserne, som er udformet til forskellige fuglearter, har hvert deres nummer. Næsten alle kasserne var beboede i 2020.
I 2022 blev der sat flere kasser op, herunder også til mursejlere og bysvaler.

Kasse nr. 77 ved hul 5’s teested.

Fuglekasser som blev opsat i foråret 2019.

Fuglekasser i birketræerne ved hul 16.

Natugle i kassen på hul 1 i 2020. Kassen er nu flyttet til et træ ved 18. green.

Vil du købe fast ejendom?

I 2019 kunne medlemmerne købe deres egen fuglekasse. Og det var der mange der gjorde. MEN der er flere kasser som er ledige. Gå ind i sekretariatet og køb en kasse, her kan du se en liste over ledige ejendomme.

Hvis du ser aktivitet i en fuglekasse så fortæl det gerne i sekretariatet, hvor vi opdaterer en liste med kasse-aktivitet.


Oversigt over fuglekassernes placering på banen.

Hvor finder man mere info om fuglene?

En anden kilde til naturoplevelser er fuglebasen hos Dansk Ornitologisk Forening. Databasen baserer sig på mange års observationer fra ornitologer. De har indberettet til en central database. Da der ikke står folk med kikkerter året rundt, og at kun en lille del af observationerne der faktisk indberettes, er oversigten ikke dækkende. Især ikke antalsmæssig.

Oversigten giver dog alligevel et indtryk af hvor mange forskellige fuglearter du har mulighed for at iagttage, og måske især, et indtryk af, hvilke fugle vi, alt andet lige, kan se mange af. Hvis vi tager udgangspunkt i observationerne i databasen, er de typiske fugle hos os disse.

Hætte- og stormmåger, og sjældnere den større sølvmåge – alle lyse måger.

Hættemåge (sommer hul 5)

Hættemåge (vinter)

Strandskade (ynglende på banen i en del år)

Strandskade på taget af klubhuset i Gilleleje Golfklub.

Sangsvaner, grågæs og canadagæs (ofte i store forårs- og vintertræk).

Sangsvaner der raster efter et træk. Billedet er ikke fra banen.

Grågæs på træk. Man opdager dem oftest på lyden – så kig op!

Tårnfalk – lille spidsvinget rovfugl – der ofte ses musende.
Musvåger – og i efterår og vinter – den lysere fjeldvåge. Ofte i større “skruer” i træktiden.
Rød og sort glente – slankere end musvågen – og med kløftede haler – den røde glente har den dybeste kløft og er den mest almindelige.

Fiskeørn – større end musvågen – mågeagtig og med hvide tegninger.
Havørn – meget stor mørk fugl – som en flyvende dør. Kileformet hale der på ældre fugle er hvid. Generelt, hvis man er i tvivl om man har set en ørn – så er det “garanteret” en musvåge.

Alliker, krager og råger – det er ofte dem der laver ravage på greens.

Allike. Parrene holder sammen hele livet.

Gråkrage

Ringdue
Vibe og lærke – forårsbebuderne.
Stære – nogle gange i store flokke. Dog ikke på billedet her!

Stære spiser insekter på hul 18

Stære spiser insekter på golfbanen – her hul 18.

Markante sangfugle:
Nattergal (der også synger om dagen), gulbug, stær og solsort.

Solsort (han). Hunnen har brunlige fjer og et knap så farvestrålende næb.

Og hvordan ser de andre arter ud?

Find arten i DOF basen