Herreklubbens hjemmeside i Gilleleje Golfklub

Indmeldelse / betaling

Du skal opfylde tre betingelser for optagelse i Herreklubben.

  • Du skal være mand
  • Du skal være fyldt 18 år i indeværende kalenderår
  • Du skal være aktivt medlem af Gilleleje Golfklub eller Kongegolfer

Medlemskab af Herreklubben koster 500 kr.

Betaling kan klares via dette link til Golfbox

https://tourentry.golfbox.dk/?cid=3875907

 

Er du under 30 år er der halv pris på kontingent til og med det år du fylder 30. Kontingentet dækker bl.a. præmier til alle torsdagsmatcher, som ikke er dækket ind af sponsorer.