Lokalregler og etikette

Lokalregler – Gilleleje Golfklub

Der forefindes en kort version på scorekortet – i tvivlstilfælde er det nedenstående der gælder:

2019-golfreglerne er gældende

 1. Udvidet vinterregel – midlertidig -: Der kan lægges op på alt klippet i det generelle område. Bolden markeres, evt. renses og placeres indenfor en køllelængde, dog ikke nærmere hullet.
 2. NY: Alle stier og veje er integrerede dele af banen.
  Tilgrænsende jernkanter, sveller o.lign er ikke-flytbare forhindringer, lempelse i henhold til regel 16.1
 3. Træer med støttepæl er ikke-flytbare forhindringer. Lempelse i henhold til regel 16.1.
 4. NY: Out – eller mistet bold: Standard lokalregel E-5 er gældende, dvs. der kan – forenklet beskrevet – med to strafslag droppes en ny bold, der ikke er tættere flaget end hvor bolden blev mistet / gik ud.
 5. Åen på hul 13: Der kan, som en yderligere mulighed ifht. regel 17.1, droppes på den anden side af strafområdet, jf. standard lokalregel B-2.1.
 6. NY – midlertidig-: Grønne pæle (o.lign.) med snore er ikke-flytbare forhindringer, lempelse i henhold til regel 16.1.
 7. Permanente banemarkeringer: Hvide pæle: Out of bounds. Røde pæle/plader/afstribning: Strafområde. Blå pæle/afstribning: Areal under reparation. Blå pæle med sort/grøn top/afstribning: Areal under reparation (AUR) med spilleforbud.
  Midlertidigt: Gule pæle er at betragte som røde!
  Hvide afstandsmarkeringer: 200 m til midt green.
  Gule afstandsmarkeringer: 150 m til midt green.
  Røde afstandsmarkeringer: 100 m til midt green. Afstandsmarkeringer i fairway angiver mål til for-, midt- og bag- green. Pæle (undtaget hvide pæle og tee-steds-markeringer) er flytbare forhindringer. Røde plader er ikke-flytbare forhindringer (regel 16.1).

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF LOKALE REGLER: Hulspil: tab af hul; slagspil: 2 strafslag.

HJERTESTARTER – i klubhuset ved restauranten. Tlf: 49 71 80 56.

Lynsikrede pavilloner ved hullerne 5 – 7 –  11 og 14

21/11: Bemærkninger til ændringerne 
1) Hul 13 – åen: Arealet på tee-siden af strafområdet nødvendiggør at vi fastholder muligheden for “drop på den anden side”.
8E-5 – drop med to strafslag ved mistet bold: Standard lokalreglen kom ind i Golfreglerne i sidste øjeblik, men anbefales af DGU fordi hovedparten af de danske golfklubber meldte positivt tilbage. Hos os (som i de fleste klubber (formodes det)) vil den gælde under private runder og i klubbens turneringer bortset fra Klubmesterskaberne i slagspil. Problemet med lokalreglen er, at den er relativt kompliceret. Men illustrationerne er trods alt til at forstå, se HER. 

2) Vi gør stier og veje integrerede, dvs. ingen lempelse uden straf. Med flere og flere stier i spil er det det oplagte og det løser bl.a. droppeproblemer i almindelighed og greenstien på hul 5 i særdeleshed.

Men alt i alt benytter vi de næste par måneder til at indhente nogle erfaringer. Vi skal hen til 1/4 tidligst før vi skal være helt på plads med de nye regler her på banen. Forslag og kommentarer til karsten@duus.dk.

Etiketteregler

 • Ret nedslagsmærker op på greens
 • Læg turf på plads
 • Riv bunkers efter dig
 • Følg de gældende regler for anvendelsen af trolly/buggy/scooter. Generelt: aldrig færdsel over greens og for-greens.
 • Enhver spiller medbringer og anvender sit eget udstyr
 • Det er ikke tilladt at spille mere end 4 bolde.
 • 4 bolde har fortrinsret på banen. 1-2 og 3 bolde skal dog vinkes igennem hvis man ikke kan følge med holdet foran.
 • Hold banen ren – benyt de opstillede skraldespande til affald
 • Vis hensyn, ikke mindst overfor begyndere og klubbens gæster, og undgå råben og larmende adfærd
 • Personer med handicap 36+, opfordres til at spille fra tee 41 og tee 49.
 • Overhold klubbens ”dress-code”
 • Vær opmærksom på (og følg) de til enhver tid gældende reguleringer for spillet på banen (hulændringer, banelukninger, vinterregler, lokalregler, start på hul 10 mv.)
 • Bekræft/afmeld registrerede tider
 • Det er tilladt, og klubben opfordrer til, at ”fylde bolde op” i Golfbox.
 • – Hunde må medtages på banen, såfremt de er i snor og uden gene for øvrige medlemmer og gæster,
  – Hunde må ikke færdes på teesteder, forgreens eller greens
  – Hundens efterladenskaber skal altid samles op
  – Hunde må ikke færdes på eller i serveringsområder herunder de 2 terrasser og i gården

 

 

Generelle turneringsbetingelser HER