Lokalregler og etikette

Der forefindes en kort version på scorekortet – i tvivlstilfælde er det nedenstående der gælder:
Permanente banemarkeringer: Hvide pæle: Out of bounds. Røde pæle/plader/afstribning: Strafområde. Blå pæle/afstribning: Areal under reparation. Blå pæle med sort/grøn top/afstribning: Areal under reparation (AUR) med spilleforbud.
Hvide afstandsmarkeringer: 200 m til midt green.
Gule afstandsmarkeringer: 150 m til midt green.
Røde afstandsmarkeringer: 100 m til midt green. Afstandsmarkeringer i fairway angiver mål til for-, midt- og bag- green, og er sammen med røde plader, ikke-flytbare forhindringer, lempelse i henhold til regel 16.1.
Pæle (undtaget hvide pæle) er flytbare forhindringer (regel 15).

 1. Out – eller mistet bold: Standard lokalregel E-5 er gældende, dvs. der kan – forenklet beskrevet – med to strafslag droppes en ny bold (typisk 2 køllelængder ind på fairway), der ikke er tættere flaget end hvor bolden blev mistet / gik ud.
 2. Åen på hul 13: Der kan, som en yderligere mulighed ifht. regel 17.1, droppes på den anden side af strafområdet, jf. standard lokalregel B-2.1.
 3. Midlertidige lokalregler:
  a) Kørestier og dræningsprojekter under anlæg og tilgrænsende spor efter greenkeeper-arbejde, er areal under reparation. Lempelse i henhold til regel 16.1b.
  b) Områder med ny-sået græs og/eller bar jord, tydeligt bearbejdet af greenkeepere, er at betragte som områder med spilleforbud – lempelse i henhold til regel 16.1b
  c) Ved spil af hul 13 er hul 12s fairway, semirough og strafområdet mellem hul 5 og 12 out of bounds.
  d) Skader efter regnvand i bunker. Lempelse i henhold til 16.1c.
  e) Vinterregler: Der må lægges op på “alt klippet”. Bolden bør, men skal ikke, markeres, må renses og skal placeres indenfor et scorekort (15 cm). Der kan ikke reguleres hcp ved spil på vores bane.
  Pæle og snore ved greens er at betragte som ikke flytbare forhindringer. Lempelse uden straf i henhold til regel 16.

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF LOKALE REGLER: Hulspil: tab af hul; slagspil: 2 strafslag.

HJERTESTARTER – i klubhuset ved restauranten. Tlf: 49 71 80 56. og i pavillonen ved hullerne 5 –  11 og 14

Lynsikrede pavilloner ved hullerne 5 – 7 –  11 og 14

Bemærkninger til lokalreglerne

1) Der kan tages lempelse for veje og stier i henhold til regel 16.  Bemærk at “nærmeste punkt for fuld lempelse, ikke nærmere hullet” skal forstås bogstaveligt. Dvs. at nærmeste punkt kan være midt i en busk eller i høj rough (hvorfra der dog kan – skal! – droppes i et lempelsesområde på en køllelængde, ikke nærmere hullet, og naturligvis fri af vejen). Eftersom en spillers stance, målt fra bold til bagsiden af skoene, er ca. 50-75 cm, er det ikke midten af vejen, der er skillepunktet for om man kan droppe nærmere fairway eller ej, men “midten + stancelængden”. Det betyder at en højrehåndet spiller, der ønsker at droppe fri af en køresti, der ligger til højre for fairway, ofte vil kunne droppe til fairway-siden (P1). Men naturligvis omvendt for stier i venstre side af fairway – hvor roughen  hyppigt kommer i spil. Nogle gange kan det derfor bedre betale sig at spille fra vejen, bemærk, hvis du har løftet bolden, uden at markere den, og herefter alligevel vælger at spille den fra vejen, koster det et strafslag at genplacere den. Lad den derfor ligge eller marker den indtil du har besluttet dig.  OBS man kan også vælge at erklære bolden uspillelig og droppe indenfor 2 køllelængder; tilbage ad flaglinjen eller forrige sted – men det koster et strafslag.
2) Hul 13 – åen: Arealet på tee-siden af strafområdet nødvendiggør at vi fastholder muligheden for “drop på den anden side”, jf. standard lokalregel: B2-1.
3) Standard lokalregel 8E-5 – drop med to strafslag ved mistet bold: Standard lokalreglen kom ind i Golfreglerne i sidste øjeblik, men anbefales af DGU (og R&A) Hos os (som i de fleste klubber) vil den gælde under private runder og i klubbens turneringer bortset fra klubmesterskaberne. Problemet med lokalreglen er, at den er relativt kompliceret. Men illustrationerne er trods alt til at forstå, se HER. 

Etiketteregler

 • Ret nedslagsmærker op på greens
 • Læg turf på plads
 • Riv bunkers efter dig
 • Følg de gældende regler for anvendelsen af trolly/buggy/scooter. Generelt: aldrig færdsel over greens og for-greens og/eller mellem greenbunker og green
 • Enhver spiller medbringer og anvender sit eget udstyr
 • Det er ikke tilladt at spille mere end 4 bolde.
 • 4 bolde har fortrinsret på banen. 1-2 og 3 bolde skal dog vinkes igennem hvis man ikke kan følge med holdet foran.
 • Hold banen ren – benyt de opstillede skraldespande til affald
 • Vis hensyn, ikke mindst overfor begyndere og klubbens gæster, og undgå råben og larmende adfærd
 • Personer med handicap 36+, opfordres til at spille fra tee 42 (begyndere) og tee 49.
 • Dress-code: Polo frem for t-shirt, ikke konditøj,  “lange” korte bukser o.lign.
 • Vær opmærksom på (og følg) de til enhver tid gældende reguleringer for spillet på banen (hulændringer, banelukninger, vinterregler, lokalregler, start på hul 10 mv.)
 • Bekræft/afmeld registrerede tider
 • Det er tilladt, og klubben opfordrer til, at ”fylde bolde op” i Golfbox.
 • Hunde må medtages på banen, såfremt de er i snor og uden gene for øvrige medlemmer og gæster,
  – Hunde må ikke færdes på teesteder, forgreens eller greens
  – Hundens efterladenskaber skal altid samles op
  – Hunde må ikke færdes på eller i serveringsområder, herunder de 2 terrasser, men de må gerne – som forsøg – være i gården.

Generelle turneringsbetingelser HER

49 71 80 56 – info@ggk.dk – Sophienlund Allé 13, 3250 Gilleleje