Dameklubbens hjemmeside i Gilleleje Golfklub

Turneringsformer

Bedstemor med slag i

Slagspilsturnering for Dameklubbens bedstemødre (alle ikke bedstemødre er dog velkomne!).
Det er denne turnering, hvor “Fru Skelgaard” fremstiller præmierne, så meld jer endelig!

Foursome

Holdturnering. Kan spilles både som stb. og som slagspil. Vi spiller oftest stb. foursome.
Hvert hold består at 4 spillere, hvoraf de to førstnævnte danner par og de to sidstnævnte ligeså. Hvert par spiller med samme bold og skiftes til at slå. Inden start beslutter holdene, hvem der skal drive ud på de lige huller og hvem der tager de ulige huller. Efter drive slår spillerne skiftevis. Handicap beregnes som halvdelen af parrets samlede handicap (der rundes op).

Fourball bestball

For to par. Kan spilles både som slagspil og hulspil. Alle fire spiller deres egen bold. Den bedste score på hver side tæller som holdets score.

Greensome

For to par. Begge spillere slår ud på hvert hul, og parret vælger det ”bedste” drive at spille videre med. Antal slag udregnes ved at de to makkeres spillehandicap lægges sammen og deles med to. Herefter findes antal tildelte slag.

Hidden Hole

Før/efter en runde vælger/udtrækker turneringsledelsen et på forhånd fastsat antal huller.
Resultatet er herefter summen af scoren på disse huller. En forholdsmæssig del af handicappet fratrækkes. Anvendes normalt som en ekstra turnering indlagt i den ordinære turnering.

Irish Rumble

Stablefordturnering for 3-mand hold. Spilles over 9 eller 18 huller.
De FØRSTE 3/6 huller tæller den bedste score.

De NÆSTE 3/6 huller tæller de 2 bedste scores.

De SIDSTE 3/6 huller tæller de 3 bedste scores.

Pinkball

Stablefordturnering for 3-mands hold. Der udleveres én “Pink” bold pr. hold, som spillerne på skift skal spille 3 huller med. Alle tre scores for holdet tæller – dog tæller “Pinkball” spillerens score dobbelt. En tabt “Pinkball” er ude af spil og der spilles almindelig Stableford på resten af runden.

Scramble

Kaldes også “Texas Scramble”.
Holdturnering for (2, 3 eller) 4 spillere. Holdene bør sammensættes således, at handicap er unødvendigt. På hvert hul driver alle, hvorefter man vælger det bedste drive. Herfra slår alle så deres andet slag.

Af disse vælges igen det bedste, hvorfra alle slår deres 3. slag osv. Det anbefales at tilføje den proposition, at samtlige spilleres drives skal vælges mindst (6, 5 eller) 4 gange.

Hent Turneringsformer som en pdf til udskrift her.

2023/Dameklubben