Søerne på golfbanen

I 2023 har vi i Gilleleje Golfklub set en del grøde- og algevækst i stort set alle vores søer på golfbanen. Det vil vi nu forsøge at minimere, ved at udsætte karper som skal hjælpe med “rengøringen”.

Se video fra udsætningen af karperne den 1. december 2023 (YouTube).

I 2024 er der også lagt en pileø i søen på hul 18 – så læs videre 🙂

Vandkvalitet i søerne

På en kølig vinterdag hvor sneen ligger på hele banen, glemmer man let, hvor meget andemad der har været i søerne om sommeren og hen på efteråret. Vi forsøger nu at forbedre vandkvaliteten. Vi har derfor udsat karper i søen på hul 18. Karper æder af planterne i vandet såsom trådalger, andemad og anden vegetabilsk føde. Læs mere længere nede på siden om karperne.

Hvordan opstår grøde- og algevækst i søerne?
Udvaskning af næringsstoffer ender i vores vådområder, i første omgang i ferskvandsområder som vandløb, søer, moser og damme. Udvaskningen er en medvirkende faktor til kraftig grødevækst og opblomstring af forskellige typer alger. Vores klima gør, at grøde og alger i vores ferske vande bliver ”nulstillet” om vinteren, dvs. stort set forsvinder. Når solen skinner om foråret er vores ferskvand glasklart og solens stråler når langt ned igennem vandet. Når så vandtemperaturen stiger, og der kommer meget næring i vandet, startes en opblomstring af grøde og alger i det ferske vand og den opblomstring er et stort problem for vandkvaliteten, også i vores søer på golfbanen.

Hvordan kan vi forbedre vandkvaliteten i vores søer?
Fra tid til anden, i løbet af året, skærer vi grøde i søerne. Men nu gør vi et forsøg med at udsætte karper som skal hjælpe os med “rengøringen”. Idéen er opstået i et samarbejde mellem greenkeeperne og Miljøudvalget.

24. maj 2024

Pileøer

Nu har greenkeeperne lagt pileøer i søen på hul 18.
Pileøer er små kunstige øer, som er lavet af pilegrene. Pil er hurtigvoksende og optager meget kvælstof fra vandet, så øen kan have en vandrensende effekt i søer med stor algevækst. Pileøerne fungerer også som beskyttede redesteder for fugle, fisk og andre vandlevende dyr. Før løvfald bør Pileøerne skal trækkes ind og skæres ned, så der ikke kommer for meget dødt plantemateriale i vandet.
Pileø i søen på hul 18 skal rense vandet for alger
Pileøen i vandet på hul 18. Foto: Tommy Petersen

7. maj 2024

Så kom der ællinger i søen

Greenkeepernes store indsats med at sætte anderør i søerne, har allerede givet bonus. Den 7. maj 2024 kunne vores baneudvalgsformand Richard Juhl tage et billede af 5 ællinger der var “dumpet” ud af anderøret.
Gråand med ællinger i søen ved hul 18 i Gilleleje Golfklub
Hunnen med sine 5 ællinger i det nye store søområde ved hul 18. Foto: Richardt Juhl

7. februar 2024

En hjælpende hånd til golfbanens ænder

Ænder er ikke gode til at skjule deres reder, og derfor lægger de ofte deres æg i en fordybning ved søbredden. Her er der desværre stor chance for at æg og ællinger bliver spist af krager, skader, ræve og katte.
Derfor har vi indkøbt nogle såkaldte ducktubes (eller anderør). Rørene har vores greenkeepere sat  i vores søer på banen. Det krævede stor snilde og en jolle at gøre det.
Gråænder begynder allerede at lede efter egnede redesteder, når vinteren er slut. Ved at sætte anderørene ud allerede i februar, øger vi chancen for, at ænderne vil bruge redepladserne. Og det første kuld ællinger kom da også ud af rører på hul 18 den 7. maj 2024.
Ude med snøren
Som det kan ses på billederne herunder, er det ikke en let opgave for vores greenkeepere. Men med en jolle og lidt reb blev metalstativet sat ned i bunden og rederøret monteret.
Gråænder på jagt efter anderør / ducktubes i søerne i Gilleleje Golfklub.
Gråænder i søen (hannen har det grønne hoved).

Anderør / ducktubes i søerne i Gilleleje Golfklub.

Anderør / ducktubes i søerne i Gilleleje Golfklub.

Anderør / ducktubes i søerne i Gilleleje Golfklub.

Anderør / ducktubes i søerne i Gilleleje Golfklub.

1. december 2023

De første karper kom på en kold decemberdag. Det er en blanding af græskarper og sølvkarper. Der var omkring 22 fisk i sendingen.

Karperne ankommer med transporten fra Svendborg

Karperne ankom i transportkasser, hvor de lå i en kraftig plasticpose med vand.

Karperne tilpasses vandets temperatur

Karperne tilvænnes for en stund til det kølige vand.

Efter lidt temperatur-tilvænning i den kolde sø udsatte vi karperne. Nogen siger at vinterperioden er det bedste udsætningstidspunkt. De er robuste, da de har spist sig fede igennem hele året. De har forskellig størrelse og dermed alder. Karperne kommer fra Tyskland, men de er leveret fra firmaet flotvand.dk, som ligger i Svendborg. I første omgang har vi valgt at sætte karper ud i søen på hul 18. Søen er dyb nok til at karperne mulighed for at komme langt ned i vandet, så de ikke bliver for kolde.

Karper til udsætning i søen på hul 18

Karperne hældes forsigtigt ud af posen for at komme videre ned i det kolde vand på hul 18 i Gilleleje Golfklub

Plasticposen klippes op og fiskene høldes ud i spanden.

Nu bliver det spændende at se, hvordan det går med den lille bestand på 22 karper i søen. Hvis det bliver en succes, vil vi forsøge med at udsætte flere i søen på hul 1 til foråret (hvor man igen kan få leveret karper). Hul 1 har også en passende dybde. Dog er der et område langs den højre side, hvor fiskehejren ofte sidder, og det er jo ikke til at vide om de bliver ædt.

Fiskehejre i sneen