Lokalregler

På scorekortet står en kort version, men i tvivlstilfælde er det nedenstående lokalregler der gælder.

Lokalregler i Gilleleje Golfklub

Der er en kort version på scorekortet – i tvivlstilfælde er det nedenstående der gælder:

Pæle på banen

Hvide pæle: Out of bounds
Røde pæle/plader/afstribning: Strafområde
Blå pæle/afstribning: Areal under reparation
Blå pæle med sort/grøn top/afstribning: Areal under reparation (AUR) med spilleforbud.

Afstandsmarkeringer

Hvide: 200 m til midt green.
Gule: 150 m til midt green.
Røde: 100 m til midt green.

Afstandsmarkeringer i fairway (rund kobberplade) angiver mål til for-, midt- og baggreen, og er sammen med røde plader, ikke-flytbare forhindringer, lempelse i henhold til regel 16.1.
Pæle (undtaget hvide pæle) er flytbare forhindringer (regel 15).

  1. Out eller mistet boldStandard lokalregel E-5 er gældende, dvs. der kan, forenklet beskrevet, med to strafslag droppes en ny bold (typisk 2 køllelængder ind på fairway), der ikke er tættere flaget end hvor bolden blev mistet / gik ud.
  2. Åen på hul 13: Der kan, som en yderligere mulighed ift. regel 17.1, droppes på den anden side af strafområdet, jf. standard lokalregel B-2.1.
  3. Midlertidige lokalregler:
    a) Ved spil af hul 13 er hul 12’s fairway, semirough og strafområdet mellem hul 5 og 12 Out of bounds.
    b) Skader efter regnvand i bunker. Lempelse i henhold til regel 16.1c
    c) I det Generelle Område: Der er oplæg på fairway og på arealer klippet i samme højde og kortere, inkl. den fairway-agtige klipning omkring greens. Bolden bør markeres, kan løftes og renses og skal placeres indenfor en køllelængde, dog ikke nærmere hullet.

Straf for overtrædelse af lokale regler:
Hulspil: Tab af hul.  Slagspil: 2 strafslag.

Der kan reguleres handicap.

Hjertestarter

Findes i klubhuset ved restauranten. Tlf: 49 71 80 56
I pavillonen ved hullerne 5, 11 og 14

Lynsikrede pavilloner ved hullerne 5, 7, 11 og 14

Hjertestarter i Gilleleje Golfklub findes på midtvejspavillonen efter hul 5.

Hjertestarteren på midtvejspavillonen sidder på venstre side af huset.

Bemærkninger til lokalregler

1) Der kan tages lempelse for veje og stier i henhold til regel 16. Bemærk at “nærmeste punkt for fuld lempelse, ikke nærmere hullet” skal forstås bogstaveligt. Dvs. at nærmeste punkt kan være midt i en busk eller i høj rough (hvorfra der dog kan (skal!) droppes i et lempelsesområde på en køllelængde, ikke nærmere hullet, og naturligvis fri af vejen). Eftersom en spillers stance, målt fra bold til bagsiden af skoene, er ca. 50-75 cm, er det ikke midten af vejen, der er skillepunktet for om man kan droppe nærmere fairway eller ej, men “midten + stancelængden”.

Det betyder at en højrehåndet spiller, der ønsker at droppe fri af en køresti, der ligger til højre for fairway, ofte vil kunne droppe til fairwaysiden. Men naturligvis omvendt for stier i venstre side af fairway, hvor roughen hyppigt kommer i spil. Nogle gange kan det derfor bedre betale sig at spille fra vejen, bemærk, hvis du har løftet bolden, uden at markere den, og herefter alligevel vælger at spille den fra vejen, koster det et strafslag at genplacere den. Lad den derfor ligge eller markér den indtil du har besluttet dig.

OBS: Man kan også vælge at erklære bolden uspillelig og droppe indenfor 2 køllelængder; tilbage ad flaglinjen eller forrige sted, men det koster et strafslag.

2) Hul 13 åen: Arealet på tee-siden af strafområdet nødvendiggør at vi fastholder muligheden for “drop på den anden side”, jf. standard lokalregel: B2-1.

3) Standard lokalregel 8E-5 – drop med to strafslag ved mistet bold: Standard lokalreglen kom ind i Golfreglerne i sidste øjeblik, men anbefales af DGU (og R&A). Hos os, som i de fleste klubber, vil den gælde under private runder og i klubbens turneringer bortset fra klubmesterskaberne. Problemet med lokalreglen er, at den er relativt kompliceret. Men illustrationerne er trods alt til at forstå.

Læs mere her