Bestyrelse

I Gilleleje Golfklub har bestyrelsen i henhold til vedtægterne ansvaret for den daglige ledelse af klubben og træffer med bindende virkning beslutning i alle klubbens anliggender.
Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer, der vælges for 2 år af gangen. Valgbare til bestyrelsen er aktive medlemmer, der er fyldt 21 år. Pr. 28/3 2023 består bestyrelsen af:

Niels Freiesleben formand Gilleleje Golfklub

Niels Freiesleben

Formand
formand@ggk.dk

Malene Grønvald bestyrelsen i Gilleleje Golfklub

Malene Grønvald

Næstformand
Sponsorudvalg
mailadresse kommer

Mogens Lousen

Kasserer
Begynder- og frivilligudvalg
begynder@ggk.dk

Richardt Juhl

Baneudvalg
bane@ggk.dk

Sigurd Andersen, Bygnings- og husudvalget i bestyrelsen for Gilleleje Golfklub

Sigurd Andersen

Bygnings- og husudvalget
bygninger@ggk.dk

Janne Aarre, Kommunikation og Marketing i bestyrelsen for Gilleleje Golfklub

Janne Aarre

Kommunikationsudvalg
Webmaster
mailadresse kommer

Iben Bertelsen, bestyrelsen i Gilleleje står for Sporten

Iben Bertelsen

Sporten
mailadresse kommer

Bestyrelseskandidater

Indstilling af kandidater til bestyrelsen skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest den 15. februar således at disse skal kunne præsenteres sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Bestyrelsesmøder

Der er ingen fast årsplan for afholdelsen af bestyrelsesmøder, men typisk mødes bestyrelsen én gang om måneden.