Etikette

Husk at lægge turf på plads og ret nedslagsmærker på green. Vi ser helst 🙂 Polo frem for T-shirt, “lange” korte bukser og ikke konditøj.

 • Ret nedslagsmærker op på greens.
 • Læg turf på plads.
 • Riv bunkers efter dig.
 • Følg de gældende regler for anvendelsen af trolley/buggy/scooter. Generelt: aldrig færdsel over greens og forgreens og/eller mellem greenbunker og green.
 • Enhver spiller medbringer og anvender sit eget udstyr.
 • Det er ikke tilladt at spille mere end 4 bolde.
 • 4 bolde har fortrinsret på banen. 1-2 og 3 bolde skal dog vinkes igennem hvis man ikke kan følge med holdet foran. Benyt flyvende gennemgang for at spare tid.
 • Hold banen ren – benyt de opstillede skraldespande til affald.
 • Vis hensyn, ikke mindst overfor begyndere og klubbens gæster, og undgå råben og larmende adfærd.
 • Personer med handicap 36+, opfordres til at spille fra tee 49 og begyndere (og handicap 42+) fra tee 41.
 • Dresscode: Polo frem for T-shirt, ikke konditøj,  “lange” korte bukser og lignende.
 • Vær opmærksom på (og følg) de til enhver tid gældende reguleringer for spillet på banen (hulændringer, banelukninger, vinterregler, lokalregler, start på hul 10 mv.)
 • Bekræft/afmeld registrerede tider.
 • Det er tilladt, og klubben opfordrer til, at ”fylde bolde op” i Golfbox.
 • Hunde må medtages på banen, såfremt de er i snor og ikke er til gene for øvrige medlemmer og gæster,
  – Hunde må ikke færdes på teesteder, forgreens eller greens.
  – Hundens efterladenskaber skal altid samles op.
  – Hunde må ikke færdes på eller i serveringsområder, herunder de 2 terrasser, men de må gerne, som forsøg, være i gården.
Generelle turneringsbetingelser