Miljø og biodiversitet

Gilleleje Golfklub har i de senere år investeret mange timer i at udvikle vores i forvejen pragtfulde golfbane og vi forsøger hele tiden at øge biodiversiteten på banen.
Derfor kommer der snart et nyt område med vilde hjemmehørende blomster. I støbeskeen for 2023/2024 ligger et område langs 14’s venstre side. Det bliver et 35 m. langt og 3 m. bredt “slange-område” med blomster. Så glæd jer.

Droneoptagelse af biodiversiteten på banen

Torsdag den 17. august besøgte DGU’s kommunikationskonsulent Magnus Ankerstrøm vores bane. Vi havde aftalt, at han skulle optage nogle sekvenser af banens natur med en drone. Det var specielt biodiversitetsområderne, som skulle filmes. Det er der kommet denne lille fine video ud af. Den varer kun min. 2:12, så tag et kig på banen – oppefra på en augustdag i 2023.

DGU har givet midler til at gennemføre projektet med biodiversitetsområderne. Videoen er stillet kvit og frit til rådighed for GGK – TAK for det.

Hvilke blomster vokser på området?

Se en liste over de frø der er sået på områderne og hvilke planter der er suppleret med.

Informationsskilt på biodiversitetsområderne i Gilleleje Golfklub - projekt støttet af DGU midler
Der er opsat skilte med information om hvilke planter der er sået og sat på biodiversitetsområdet. Det fortsatte projekt med at øge biodiversiteten på golfbanen er støttet med midler fra DGU / Golfsportens natur- og miljøfond via ansøgning i dec. 2022. Der vil fortløbende komme informationer om udviklingen af planterne på området.

Knopurt på biodiversitetsområderne i Gilleleje Golfklub

6. juni 2023. Knopurt på området, som nu desuden er præget af Hvid Okseøje.

Dagpragtstjerne på biodiversitetsområderne i Gilleleje Goflklub

19. maj 23. De flotte lilla blomster hedder dagpragtstjerne. For første gang blomstrede de i år.

Hvid Okseøje på biodiversitetsområderne i Gilleleje Goflklub

Det første område, som vi etablerede er nu (29. maj 2023) fyldt med hvid okseøje. Indimellem ses også blåhat. Det skal nok blive flot henover sommeren.

Nu er der lagt 500 krokusløg på områderne – så har bierne noget ag spises i det tidlige forår.

Vi har yderligere sat ca. 100 nye små planter.

I 2022 gik et lille hold af frivillige i gang med at gøre biodiversitetsområderne klar til vinteren. Nicolas Klæstrup, fra Vild Eng Naturpleje klippede alle de høje planter ned, og vi rev det hele sammen, og fjernede det fra området. Vilde blomster har det bedst med næringsfattig jord.

I oktober/november 2023 skal vi i gang igen med dette arbejde. Men i år vil arbejdet foregå i samarbejde med vores greenkeepere, og så naturligvis vores frivillige, som stiller sig klar igen i år.

Området med vores orkidé skovhullæbe vil også blive høslættet. Der har været flere planter der blomstrede i 2023 end i 2022.

Vil du hjælpe med havearbejdet?

Til næste efterår vil der igen være behov for frivillige til havearbejdet – så fortæl gerne Miljøudvalget hvis det er noget for dig!

Hvad bringer fremtiden?

Valmuerne og kornblomsterne har stået ekstremt flot i det nye område. Og det er blevet bemærket, og kommenteret, af jer alle. Tak for det!

MEN I skal ikke forvente det samme “røde hav” til næste år. Så kommer de 2-årige planter frem. Nu har vi sat yderligere planter af alm. knopurt, blåhat og stor knopurt. Og med 500 krokusløg er der helt sikkert noget at se frem til fra det tidlige forår og hen over sommeren.

Alle områderne vil forandre sig år for år, ligesom ude i “den rigtige” vilde natur, og vi er spændt på at følge processen fremover.

Janne Aarre inspicerer det nyeste biodiversitetsområde i Gilleleje Golfklub.

Janne Aarre inspicerer blomsterområdet den 19. august 2022. Disse frø blev sået den 18. maj 2022!

Bivenlig golfbane nr. 14 i Danmark

Gilleleje Golfklub blev i 2021 godkendt som en bivenlig golfbane.

Den 22. oktober 2021 godkendte Danmarks Biavlerforening miljøet på vores golfbane som bivenlig.
Se hvilke golfklubber i Danmark der ellers har fået denne status.

Biavlernes Forening har vurderet vores bane på baggrund af en ansøgning, hvor forskellige områder med bevoksning skulle defineres. Klubben har modtaget et diplom.
Læs Gilleleje Golfklubs beskrivelse af banen på Biavl.dk

Har du idéer til nye miljøtiltag?

Har du nogle idéer til yderligere tiltag som kan hjælpe biodiversiteten på banen eller nedsætte vores CO2 regnskab? – så kontakt Miljøudvalget.

Sådan blev vild eng trekanterne til !

At omdanne et stykke “langhåret” græsareal til en vild eng med blomster er en længere proces. Se billederne hvordan man kan gøre.

Først skal græsset klippes lidt ned – her er der brugt en “fingerklipper”.

Herefter skal der store maskiner til for at skrælle et tykt lag jord af. Og der lå mange bolde dernede!

Herefter fordeles der sand (med ca. 5% ler i) på området.

Nu rives der frø ned i sandet og området er “færdig”.

Selvom frøene først blev lagt i jorden den 18.5.22 kom der hurtigt mange blomster op. Vi glædede sig over de første mange røde valmuer og de flotte kornblomster. Det blev i den grad bemærket af alle.

Træer på golfbanen

Janne Aarre giver gennem projekt Træer på golfbanen medlemmer og greenfeegæster et værktøj til at lære mere om træer. Projektet, som er støttet af Friluftsrådet, navngiver en gruppe af træer, som står ved teestederne på hul 9.

Trægruppen ved hul 9 består af mange forskellige træarter. Træerne passeres på vej fra hul 8.

Skovfyr med navneskilt.

Træerne har fået navneskilte på, og i nærheden er der en informationstavle med et omrids af træernes blade. Via en QR-kode kan man med mobilens kamera downloade et dokument med beskrivelser og historier om træerne. Med tiden vil andre af de specielle træer på banen, også få skilte på og blive beskrevet. Projektet er blevet til via en ansøgning i Udlodningsmidler til Friluftsliv / Friluftsrådet. Og vi modtog tilsagn om betaling af udgifter til materialer.

Skiltene og informationstavlen blev opsat i 2021 med stor hjælp fra Lars Krogstrup fra greenkeeper-staben.

Lars i gang med at grave stolpen til informationsskiltet ned ved hul 9.

Stolpen blev senere udskiftet med en af egetræ. Her ses desuden skilt med Friluftsrådets logo og navn.

Træerne har en særlig betydning for lagringen af CO2 og dermed for modvirkningen af klimaforandringer. Træerne spiller en stor rolle i  forhold til banens biodiversitet. I de sidste par år har vi, med stor succes, opsat et større antal fuglekasser. Kasserne har været velbesøgte hvert år. Kasserne har fået nogle af spillerne til at se nærmere på træerne og spørge “hvad er det for et træ”? Det vil vi gerne være med til at opklare.

Vil du læse om træerne i Gilleleje Golfklub?

Skovhullæbe fundet!

Under forarbejdet med trekantsområderne fandt vi et mindre område hvor der står en fin orkidé som hedder skovhullæbe. Den var næsten ikke synlig. Derfor blev høslættet på området (fjernet de høje græsser med en le) så planten kunne få lidt lys og luft. I sommer kunne derfor glæde os over den lille nye naturperle mellem træerne bag pavillonen.

Området blev høslættet igen i vinteren 2022.

Skovhullæbe blomstrer fra juli til august.

Her ses trekantsområderne hvor de vilde blomster står.

Trekantsområderne hvor der nu er blomster.

Udgifterne til biodiversitetsprojekt Mere vild Golfbane er delvis støttet af midler fra DGU via Golfsportens natur- og miljøfond. Tak for bidraget.

Biodiversitet

Som beskrevet har Gilleleje Golfklub igennem de seneste år taget flere initiativer for at øge biodiversiteten på banen. Ved de tilsåede områder kan vi nu se mange flere insekter, især sommerfugle.

Kålsommerfugl på tidsel.

Trekantsområde nr. 1 så sådan ud i 2021. Masser af gul okseøje.
Læs vores folder om Dagsommerfugle

Kvashegn

I nærheden af trekantsområderne er der etableret et “insekthotel”.
Her udgør en større bunke grene og kvas, oplagt imellem nogle stolper, et perfekt levested for insekter. Der er flere kvashegn rundt omkring på banen (eks. ved hul 5 og 15). Metoden er en både praktisk og smart måde at “gemme” sine grene og kviste på. Prøv det i din egen have!

Kvashegn i maj.

Miljøhensyn, varmepumpe, solcelleanlæg og ladestandere

Vi anvender mindst mulig af pesticider og lignende. 90% af varmeforsyningen i klubben er baseret på et stort varmepumpeanlæg, der omdanner luftens temperatur til radiatorvarme.

Anlægget har stort set fjernet klubbens behov for olie.

Bag bygningerne står der et varmepumpeanlæg, som leverer 90% af varmeforsyningen til klubben.

Ifølge beregningerne vil solcelleanlægget i gennemsnit levere 11.500-12.000 kWh pr år. 96% heraf vil vi bruge selv, mens 4% vil blive solgt til elnettet. Dette svarer til at vi sparer ca 17% af vores elforbrug eller ca 25.000 kr pr år. Vi reducerer vores CO2 emissioner med ca. 7 tons pr år.

Anlægget kostede ca. 160.000 kr.

Ladestander i Gilleleje GolfklubVi har taget endnu et skridt mod en grønnere profil i golfklubben. I samarbejde med ECdrive har vi opsat ladestandere på vores parkeringsplads. Du finder dem i det 3. parkeringsområde. Så nu kan du også lade din elbil op i Gilleleje Golfklub.