Herreklubbens hjemmeside i Gilleleje Golfklub

I Herreklubben spiller vi golf under sportslige og korrekte turneringsforhold. Her mødes nye og gamle, høj- og lavhandicappede medlemmer, under ligeværdige forhold og vi har et godt kammeratskab.

Bliv medlem af Herreklubben Gilleleje Golfklub !

Du skal bare opfylde tre betingelser

  1. Du skal være mand
  2. Du skal være fyldt 18 år i indeværende kalenderår
  3. Du skal være aktivt medlem af Gilleleje Golfklub

Kontingent

Medlem af Herreklubben koster 500 kr.

Betales via dette link til Golfbox 

https://tourentry.golfbox.dk/?cid=3875907

Er du under 30 år er der halv pris på kontingent til og med det år du fylder 30.

Kontingentet dækker bl.a. præmier til alle torsdagsmatcher, som ikke er dækket ind af sponsorer.

Facebook

Siden 2016 har Herreklubben haft sin egen gruppe profil på Facebook Herreklubben Gilleleje Golfklub. Det er en lukket gruppe og hvis du er på Facebook og ønsker at modtage informationer / bidrage med dine golfoplevelser i (gerne billeder), så anmod om optagelse og du kan følge eller bidrage med golfrelaterede historier mv. Gå til FB

Du kan også kommunikere med bestyrelsen via Herreklubbens egen postkasse, som er herreklubben.ggk@gmail.com