Golfregler

Golfreglerne på dansk (link til DGU) SE HER

Lokale regler: SE HER

Generelle turneringsbetingelser for klubturneringer i GGK:  SE HER

 

Nye regler gældende fra 1/1 2019 – 

Arrangementet med Brian Oswald trak 100 medlemmer, der kunne gå fra aftenen med en god viden om hvad der sker med golfreglerne 1/1 2019. Sammen med de regelinteresserede der har været på kursus i DGU-regi er vi klædt bedre på til regelfornyelsen, men det er vigtigt at alle er med – kig derfor på nedenstående links.

DGU: Oversigt over ændringerne

DGU: Lyn-kursus fra gamle til nye regler, med en god video med Henrik Knudsen se HER

Spillerudgaven af de nye regler foreligger nu på dansk!
Kig med over skulderen i korrekturudgaven:

https://api.randa.org/da-dk/rog/2019/pages/the-rules-of-golf

Den “endelige” danske udgave vil foreligge medio oktober, følg med på golf.dk (og her..)  Og i bogform omkring den 1/11.

Se det samlede regelsæt på engelsk:
https://www.randa.org/en/rog/2019/pages/the-rules-of-golf

Der er tale om to publikationer:
En regelbog rettet mod spillerne (Players Edition) og en udvidet regelbog rettet mod turneringsledelsen (The Rules of Golf) sidstnævnte bl.a. med udvidede formuleringer, herunder straffesituationer, forslag til formuleringer af lokale regler, komiteens pligter og rettigheder, og evt. nye præciseringer af reglerne (de nye “decisions”).

Bemærk at linket til R&As hjemmeside egner sig fint til smartphones! Prøv selv. Det er endvidere tanken at der udvikles en egentlig app med golfreglerne (på vej) – og det er i det hele taget tanken at onlinemuligheden styrkes for alle relevante publikationer. Men allerede nu fungerer det faktisk fint fra R&As side.

 

Implementering af de nye regler i GGK  (bl.a.:)

 • repræsentanter fra bestyrelse, underklubber og  turneringsudvalg deltager i DGU-regel-kurser
 • indkøb  og distribution af trykt materiale
 • forventning om at underklubberne laver aktiviteter med fokus på de nye regler – bl.a. Karsten Duus står til rådighed
 • aftenarrangement med Brian Oswald den 9/10 med 100 deltagere!
 • relevant materiale på denne side
 • og..

 

Test dig selv
Der er quizzer til golfreglerne  – nye som gamle – både på www.golf.dk og på www.randa.org. Prøv.. det er en god måde at lære regler på..

Regelsituationer – eksempler på nogle af de ting der ofte diskuteres under/efter en runde på Gilleleje:

 • Træningsbolde på 18. hul: Du må gerne ”små-slå, tjatte” dem tilbage på træningsanlægget. Men du må ikke lave slag der har karakter af at du øver på banen – for i det tilfælde koster det 2 straffeslag. Se decision 7-2/5.
 • Arealer under reparation: Hvor skal man droppe hvis man ikke vil spille bolden som den ligger? Reglen er: Man skal droppe det sted der er nærmeste vej ud af arealet og som ikke er tættere på hullet. Når man har fundet punktet for fuld lempelse, kan der droppes indenfor en køllelængde – og – uden straf. Det betyder at man nogle gange skal droppe på f.eks. roughsiden eller i andre “svært spillelige” arealer. Hvis pælene havde været blå med sort top skulle man.. ellers kan man vælge at spille bolden som den ligger, inde fra arealet.
 • Overgangene over vandhasarderne på hul  3, 10 og 16 er en del af hasarderne og afgrænset ved pælene og jern/plastik-pladerne i vejen. Overgangene er defineret som broer, dvs. ikke berørende hasardernes bund, man må derfor grounde sin kølle på ”broerne”. I øvrigt adfærd i henhold til regel 26 om vandhasarder.
 • Åen på 13. hul: Åen er defineret som en parallel-vandhazard, markeret ved røde pæle. Dvs. man må gå over på den anden side og droppe med to køllelængder – men ikke nærmere hullet. Metode: Man definerer det punkt på den anden side, der er i samme afstand som skæringspunktet (der hvor bolden krydsede hasardgrænsen) – og fra dette nye punkt må man droppe indenfor 2 køllelængder (og ikke nærmere hullet). (Regel 26-1c)
  Hvorfor røde pæle?
  Vandhasarden peger ”direkte mod flaget”, dvs. hvis hasarden var defineret som en normal vandhasard, uden mulighed for at droppe ud med to køllelængder, skulle der i mange tilfælde droppes i vandhasarden igen (med mindre man gik helt urimeligt langt tilbage..)
  2019?  Muligheden for at droppe på den anden side – forsvinder som generel regel. Men det er tanken at bevare den som en lokal regel.
 • Skader efter fugle. Huller efter fugle (typisk krager/råger) giver (sammen med gravende dyr) mulighed for “frit drop” – (på green: placering) – og ikke kun på greenen – også i rough, på fairway etc. – men naturligvis ikke i bunkers og i vandhasarder.

Ovenstående har ikke karakter af “lokal regler” – og over-rules naturligvis af de gældende golfregler..  /Karsten Duus