Udvalg

Baneudvalget
Kontakt: Richardt Juhl  
r.juhl@email.dk

Tommy
Henning Christiansen
Bent Andersen
Karsten Duus
Peter Rønne – vedr. økonomi

Udvalgets hovedopgaver er:
• At udstikke rammerne for drift og vedligeholdelse af banen
• At se mulighederne for løbende udvikling af banen

Målsætninger for udvalgets arbejde er:
• At sikre at banen er i bedst mulig stand ud fra klubbens økonomiske rammer
• At driften af banen tilpasses årstiden og de planlagte aktiviteter på banen
• At vælge ansvarlige økonomiske løsninger, så klubbens udgifter minimeres mest muligt

Bane-vicevært-udvalget
Kontakt: Lars Krogstrup  larskrogstrup@mail.dk

Georges Adelfeldt
Janne Kalm
Bent Nielsen

Udvalgets hovedopgaver er, at hjælpe med hækkeklipning, maling, lugning, beskæring, træfældning og lignende på banen i tæt samarbejde med greenkeeperchefen.

Begynderudvalget
Kontakt: Mogens Lousen  
mogens.lousen@sol.dk

Koordinatorer:
Ann Mikkelsen
Pelle Guldberg

Udvalgets hovedopgaver er:
• Indslusning og uddannelse af nye medlemmer
• Planlægning og gennemførsel af begynderundervisning, – turneringer og -aktiviteter.
• Udstikke rammerne for erhvervelse af DGU-kort i overensstemmelse med DGU’s anbefalinger

Målsætninger for udvalgets arbejde er:
• At give nye medlemmer en god modtagelse og indslusning i klubben, så de fastholder medlemskabet
• At uddanne begynderne, så de efter erhvervelse af DGU-kort kan begå sig på stor bane

Bygnings- og husudvalget
Kontakt: Sigurd Andersen  
sig@rd-andersen.dk

Lars Krogstrup
Jesper Mønge Andersen

Udvalgets hovedopgaver er:
• Drift og vedligeholdelse af klubhuset med tilhørende arealer
• Tilrettelæggelse og udførelse af den løbende drift og vedligeholdelse

Målsætninger for udvalgets arbejde er:
• At sikre, at klubhuset samt tilhørende arealer fremtræder i god og vedligeholdt stand
• At vælge ansvarlige økonomiske løsninger, så klubbens udgifter minimeres mest muligt

Handicapudvalget
Kontakt: Erik Larsen  
info@rikim.dk

Udvalgets hovedopgaver er:
• At udbrede kendskabet til det til enhver tid gældende handicap-system p.t. EGA
• At behandle ansøgninger om ekstraordinære hcp-justeringer fra medlemmerne

Juniorudvalget
Kontakt: Peter Rønne
pr@ggk.dk

Bolette Vynne

Udvalgets hovedopgaver er:
• At fastholde klubbens juniorer
• At tilrettelægge så mange aktiviteter som muligt på tværs af køn og alder

Målsætning for udvalgets arbejde er:
• At give juniorer glæde ved at spille golf
• At skabe et stærkt kammeratskab
• At skabe en stærk tilknytning til Gilleleje Golfklub
• At give juniorer lyst til at udvikle deres golftalent til det yderste

Kommunikationsudvalget
Kontakt: Mogens Hjorth mh@ggk.dk

Janne Aarre
Karsten Duus (web)
Martin Wex
Kim Henningsen

Kommunikationsudvalget skal:

  • Øge kendskabet til Gilleleje Golfklub og dermed styrke interessen for at spille golf i klubben.
  • Sikre, at klubbens medlemmer, sponsorer og øvrige interessenter
    altid er informerede om klubbens aktuelle situation og planer.
  • Arbejde for at tiltrække flere medlemmer og greenfeespillere.

Miljøudvalget
Kontakt: Eric Schaumburg   eric.schaumburg@regionh.dk

Janne Aarre
Kurt Kragh
Tommy

Sponsorudvalget
Kontakt: Erik Bjarne Jensen  
erikbjarnejensen@gmail.com

Niels Tøjmand
Anders Harpsøe

Udvalgets hovedopgaver er:
• At arbejde kontinuerligt på at fastholde klubbens sponsorer via arrangementer
• At se muligheder for hele tiden at udvikle nye tiltag der kan være interessant for kommende sponsorer

Målsætninger for udvalgets arbejde er:
• At opretholde en forholdsvis fast kreds af sponsorer

Sportsudvalget
Kontakt: Karsten Duus  
karsten@duus.dk

Christian Ingvordsen
Bolette Vynne
Niels Ole Baadsgaard
Jan Andersen

Udvalgets hovedopgaver er:
• Rammesætning for og udvikling af hele sportsområdet, herunder koordinering af elite- og junioraktiviteter, regionsgolfen samt klubbens turneringer
• I samarbejde med holdlederne for dame- og herreeliten og regionsgolfen, at udstikke rammerne for budget, holdudtagelse, trænertid m.m.

Målsætninger for udvalgets arbejde er:
• At skabe den størst mulige sammenhæng mellem elite, juniorafdeling og klub gennem information og synlighed
• At give klubbens bedste spillere gode rammer for at udvikle deres golfmæssige færdigheder og skabe gode sportslige resultater der markedsfører klubben.
• At sikre en eliteafdeling med et godt socialt miljø og hvor rammerne for deltagelse er klare og det er muligt at deltage på forskellige ambitionsniveauer.

Turneringsudvalget
Kontakt: Karsten Duus   
karsten@duus.dk

Pia Petersen
Bjarne Petersen
Anders Harpsøe
Peter Bergstrøm
Connie Hjetting
Henrik Emdal
Svend Vebel

Fra underklubberne:
Inge Holst
Jakob Skadegaard
Hanne Skelgaard
Ted Koldby

Peter Rønne – associeret
Mogens Hjorth – associeret

Udvalgets hovedopgaver er:
• Udarbejdelse af turneringsplan
• Udarbejdelse af generelle turneringsbetingelser og lokale regler
• Udvælgelse, uddannelse og instruktion af turneringsledere
• Planlægning og afvikling af klubturneringer, herunder klubmesterskaber

Målsætninger for udvalgets arbejde er:
• At afvikle et passende antal klubturneringer, der bidrager til at
skabe et godt klubliv
• At turneringerne har mange deltagere
• At turneringerne afvikles sportsligt korrekt og i overensstemmelse med DGU’s anbefalinger
• At turneringsaktiviteterne samlet set giver indtægter til klubben
• At turneringerne giver klubben positiv omtale

Økonomiudvalget
Kontakt: Niels Freiesleben freiesleben.management@mail.dk

Mogens Lousen
Peter Rønne

49 71 80 56 – info@ggk.dk – Sophienlund Allé 13, 3250 Gilleleje