Bestyrelse

I Gilleleje Golfklub har bestyrelsen i henhold til vedtægterne ansvaret for den daglige ledelse af klubben og træffer med bindende virkning beslutning i alle klubbens anliggender.
Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer, der vælges for 2 år af gangen. Valgbare til bestyrelsen er aktive medlemmer, der er fyldt 21 år.
Pr 9/4 2019 består bestyrelsen af:
Niels Freiesleben

.

Erik B. Jensen

Næstformand.
Sponsorudvalg
erikbjarnejensen@gmail.com

​​

Mogens Lousen

Kasserer
Begynderudvalg / frivilligudvalg
begynder@ggk.dk

Richardt Juhl

Baneudvalg
bane@ggk.dk

Sigurd Andersen

Bygnings- og husudvalget
sig@rd-andersen.dk

Mogens Hjorth

Kommunikation og marketing
marketing@ggk.dk

Karsten Duus

Sporten
karsten@duus.dk

Bestyrelseskandidater

Indstilling af kandidater til bestyrelsen skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest den 15. februar således at disse skal kunne præsenteres sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Bestyrelsesmøder

Der er ingen fast årsplan for afholdelsen af bestyrelsesmøder, men normalt vil der være min. et møde om måneden.

49 71 80 56 – info@ggk.dk – Sophienlund Allé 13, 3250 Gilleleje