Karperne tilpasses vandets temperatur

Karper udsættes i sø

Karperne ankommet Karper skal hjælpe med “rengøring” af sø I et forsøg på at gøre vandet i vores søer mere rene, har vi nu udsat græskarper og sølvkarper. De ankom den 1. december blev, efter lidt temperatur-tilvænning, udsat i søen på hul 18. Karperne, som vi har udsat har forskellig størrelse/alder. Vinterperioden er det bedste…

Søen mellem hul 10 og 16 er beskåret så man kan få indkig og se vandspejlet.

Søen der blev synlig

NYT indkig over søen Lige inden banen den 17. november blev omdannet til et svømmebassin blev søområdet, som ligger mellem hul 10 og hul 16 beskåret af vores greenkeepere. Området, som er et såkaldt §3 område, var vokset til med blandt andet pil, som gjorde at det var svært at se igennem. For at bevare…