Hul 5 med 150 meters træet i forgrunden

Masterplan for Gilleleje Golfklubs bane

Masterplan og banen v/Baneudvalget På generalforsamlingen den 28. marts omtalte bestyrelsen, at der skulle holdes et medlemsmøde, hvor banearkitekt Philip Spogárd ville komme og præsentere Masterplanen for udviklingen af banen i de kommende år. Dette medlemsmøde vil først blive afholdt i august/september. Planen foreligger nu, men skal vendes i Baneudvalg og Bestyrelse. Som bekendt har…