Mere end 150 deltagere kom til medlemsmøde i Gilleleje Golfklub

Medlemsmøde

Hvad har formanden taget med sig fra medlemsmødet? Først en stor tak til de mange fremmødte den 24. september. Over 150 deltagere til et møde som uheldigvis måtte gennemføres på en søndag eftermiddag, da andre muligheder ikke var mulige. Til min indledende præsentation af GGK-status per ultimo august var der ikke særlige bemærkninger, før jeg…

Hul 5 med 150 meters træet i forgrunden

Masterplan for Gilleleje Golfklubs bane

Masterplan og banen v/Baneudvalget På generalforsamlingen den 28. marts omtalte bestyrelsen, at der skulle holdes et medlemsmøde, hvor banearkitekt Philip Spogárd ville komme og præsentere Masterplanen for udviklingen af banen i de kommende år. Dette medlemsmøde vil først blive afholdt i august/september. Planen foreligger nu, men skal vendes i Baneudvalg og Bestyrelse. Som bekendt har…

Rhododendron ved hul 18 i Gilleleje Golfklub

NYT fra Baneudvalget

Der sker meget på BANEN – lige nu v/Baneudvalget Trods en våd start på året er der efterhånden kommet så meget vækst i græsset, at fairway og semirough kan klippes normalt. Og indtil nu ser det heldigvis ud som om, at vores greens er kommet igennem vinteren uden nævneværdige svampeangreb. Det vil tage noget tid…