Søen mellem hul 10 og 16 er beskåret så man kan få indkig og se vandspejlet.

Søen der blev synlig

NYT indkig over søen Lige inden banen den 17. november blev omdannet til et svømmebassin blev søområdet, som ligger mellem hul 10 og hul 16 beskåret af vores greenkeepere. Området, som er et såkaldt §3 område, var vokset til med blandt andet pil, som gjorde at det var svært at se igennem. For at bevare…

Vand på Hul 10 den 17. november 2023 i Gilleleje Golfklub

VAND på banen

VANDvittigt Med mere end 806 mm (år til dato) nedbør er Gribskov Kommune hårdt ramt af høje vandstande. Det gælder ikke mindst vores egen golfbane. Tommy har været på banen og taget nogle foto. Og det er da ubegribeligt at se på. For at kunne kende hullerne er der skrevet hul nummer på billederne. Og…