Mere end 150 deltagere kom til medlemsmøde i Gilleleje Golfklub

Medlemsmøde

Hvad har formanden taget med sig fra medlemsmødet? Først en stor tak til de mange fremmødte den 24. september. Over 150 deltagere til et møde som uheldigvis måtte gennemføres på en søndag eftermiddag, da andre muligheder ikke var mulige. Til min indledende præsentation af GGK-status per ultimo august var der ikke særlige bemærkninger, før jeg…