NYT indkig over søen

Lige inden banen den 17. november blev omdannet til et svømmebassin blev søområdet, som ligger mellem hul 10 og hul 16 beskåret af vores greenkeepere.
Området, som er et såkaldt §3 område, var vokset til med blandt andet pil, som gjorde at det var svært at se igennem. For at bevare størrelsen på §3 området, skal området beskæres en gang imellem. I dette beskyttede naturområde, giver vi gode levevilkår for blandt ex. stor vandsalamander og frøer.

Beskæringen har givet en rigtig fin udsigt hen over søområdet. Så når syrenerne forhåbentlig blomstrer til næste år, vil vi kunne se dem, hen over vandet, fra hul 10.

Hvad er et §3-område?
“§ 3-områder er områder, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Områderne omfatter overdrev, ferske enge, strandenge, moser og heder, når disse naturtyper enkeltvis, tilsammen eller i forbindelse med søer er større end 2500 kvadratmeter”.

Søen mellem hul 10 og 16 er beskåret så man kan få indkig og se vandspejlet.

Indkig fra hul 10 mod hul 16 og syrenerne. 15. november 2023

Søen mellem hul 10 og 16 er beskåret så man kan få indkig og se vandspejlet.

Greenkeeperne i gang den 15. november med at beskære træer og grene ved søen.

Søen mellem hul 10 og 16 er beskåret så man kan få indkig og se vandspejlet.

Søen se fra hul 16 teestederne mod hul 10. Meget forandret, også fra den vinkel. (15. november 2023)

Søen mellem hul 10 og 16 er beskåret så man kan få indkig og se vandspejlet.

Bare rolig – det skal nok komme til at se “naturligt” ud igen, når planterne vokser lidt til. (15. november 2023)