Stiruten

Stiprojekt giver naturvandrere ny stirute gennem Gilleleje Golfklubs bane. Stiruten går fra Rusland, gennem landskabet og golfbanen til Søborg Sø. Følg med i de forskellige faser af projektet.

18. september 2023

Så skete det! Stiruten begynder at tage form, også på golfbanens side af åen. Dejligt at vi endelig er kommet så langt. Niels og Karsten var på pletten og fik foreviget greenkeeperne i deres arbejde med de store maskiner. Så der bliver noget at følge med i den kommende tid.

De følgende foto er taget af Niels Freiesleben og Karsten Duus – tak for lån 🙂

Greenkeeper Tommy med den store gravemaskine på stiruten i Gilleleje Golfklub
Tommy (chefgreenkeeper) i gang med gravearbejdet til stiruten. Foto: Karsten Duus
Gravearbejdet i nærheden af pavillonen til stiruten i Gilleleje GolfklubGravearbejdet i nærheden af pavillonen til stiruten. Foto: Niels Freiesleben

Greenkeeperne under gravearbejdet med den nye stirute i Gilleleje Golfklub

Pause i arbejdet med at grave den nye stirute på banen i Gilleleje Golfklub. Foto: Niels Freiesleben

5. september 2023

Kick-off møde om arbejdet med den nye stirute.

Alle relevante papirer fremlægges og er efterfølgende godkendt af lodsejere og bestyrelsen i Gilleleje Golfklub.

Arbejdet på golfbanens side forventes gennemført i december måned, dog afhængig af vejrlig. Vi står selv for denne del af arbejdet. Materialerne er leveret og vi forventer at starte i oktober. Der bliver ingen tung kørsel på baneområdet.

Så I kan allerede glæde jer til stiruten er færdig.

Følgende foto er taget af Anne-Katrine Sysser Holm – tak for lån 🙂

Starten på stien bag Villingerød Skole. Her er mulden taget af og der er gjort klar til at komme grus på.
Starten på stien bag Villingerød Skole. Her er mulden taget af og der er gjort klar til at komme grus på. Foto: Anne-Katrine Sysser Holm
Her er Nordkysten A/S i slutningen af marken, herefter kommer arbejdet med at anlægge stien på engen. Foto: Anne-Katrine Sysser HolmHer er Nordkysten A/S i slutningen af marken, herefter kommer arbejdet med at anlægge stien på engen. Foto: Anne-Katrine Sysser Holm

Stien mod Villingerød Kirke og Villingerød Skole. Foto: Anne-Katrine Sysser Holm

Stien mod Villingerød Kirke og Villingerød Skole. Foto: Anne-Katrine Sysser Holm

Stien etableres over engen, ned til Esrum Å (Esrum øvre kanal)og den kommende bro. Foto: Anne-Katrine Sysser Holm

Stien etableres over engen, ned til Esrum Å (Esrum øvre kanal) og den kommende bro som går videre til Gilleleje Golfklubs hul 13. Foto: Anne-Katrine Sysser Holm

Stien mod Esrum Å (Esrum øvre kanal) i aftensolen. Foto: Anne-Katrine Sysser Holm

Stien mod Esrum Å (Esrum øvre kanal) i aftensolen. Foto: Anne-Katrine Sysser Holm

14. juli 2023

Det nye stisystem fra Tegners Museum/Ruslands bakker via Villingerød over Esrum Å, Gilleleje Golfklub og Dragstrup til den nyetablerede Søborg Sø, forventes færdig til
november i år. Arbejdet starter omkring 1. september på golfbanens område. Det er Nordkysten A/S der har vundet opgaven. Arbejdet vil ikke få indflydelse på
adgangen til banen.

I forbindelse med stiprojektet havde vi besøg af Gribskovs borgmester Bent Hansen den 22. juni. Her fortalte vi om Gilleleje Golfklub og selve stisystemet, som borgmesteren kun perifert havde kendskab til. Det var en fin dag og borgmesteren var meget imponeret over den flotte natur, vi kunne fremvise under vores rundtur i buggy på golfbanen.

28. marts 2023

Byrådet i Gribskov Kommune har godkendt den nødvendige ekstrabevilling på 400.000 kr. GGK forventer derfor fortsat, at etableringen vil blive gennemført, så snart vejret tillader kørsel i de fugtige områder langs Esrum å.
Det er entreprenørfirmaet Nordkysten A/S, der har vundet licitationen, og som dermed er ansvarlig for etableringen.
Det nye stisystem på GGK’s jord, etableres af vores egne greenkeepere.

Stirute mellem Rusland og Esrum Sø inspiceres af deltagere på nattergaletur i Gilleleje Golfklub

Billederne er fra en af nattergaleturene i 2022 hvor deltagerne gik over marken mod Esrum å for at høre mere om stiruten.

3. december 2021

En stirute på tværs af Esrum Ådal, mellem naturområderne Rusland og den kommende Søborg Sø, blev præsenteret den 3. december 2021. Stiruten er et samarbejde mellem Gribskov Kommune, Gilleleje Golfklub og private borgere. Den bliver finansieret af Gribskov Kommune, Friluftsrådet og Nordea-fonden.

På en kold dag i starten af december 2021 var der inspektion af områderne, hvor stieruten på golfbanen skal placeres. Gilleleje Golfklub, har længe været fortaler for at åbne det naturskønne område ved golfklubben for andre end golfspillere. Og det biver nu muligt.

Med den nye stirute bliver der mange muligheder for at forlænge sine vandreture. Det vil i fremtiden være muligt at vandre fra Rusland, over Birkelys marker, hen over en (ny) bro ved Esrum Å, gennem golfbanen og videre mod Søborg Sø.
I forbindelse med naturgenopretningen af Søborg Sø bliver der anlagt sti omkring hele søen.

Deltagere i etableringen af stirute fra Rusland til Søborg Sø. Områderne inspiceres af Gilleleje Golfklub, Nordea, Gribskov Kommune og ejerne af marken ved gården Birkely.

Deltager på inspektion af områder hvor den nye stirute fra Rusland til Søborg Sø skal gå.Området inspiceres af Gribskov kommunes medarbejdere, Nordea Fonden, Gilleleje Golfklub og ejerne af markerne ved gården Birkely.

Stiruten fra Rusland til Søborg Sø er også finansieret af Nordea Fonden. Stiruten går via Gilleleje Golfklub.

Stiruten fra Rusland til Søborg Sø er også finansieret med 50.000 kr. fra Nordea Fonden.