Natur

Naturguide

Gilleleje Golfbane er om nogen en “natur-bane”. Beliggenheden i og omkring Esrum Ådal fjernt fra trafik, industri og beboelse giver banen unikke naturoplevelser både hvad plante-, fugle- og dyreliv angår.Naturguide til Gilleleje Golfklub

For mange af os er ”natur bare dejlig natur”, men vores mangeårige medlem Janne Aarre sætter i sin fremragende Naturguide navn, ord og forklaring på mange af de ting, vi kan være heldige at observere under en runde i Ferle. Og skulle det knibe med golfspillet, kan man jo altid tage naturen med i spil.

Dagsommerfugle

I 2019 blev der tilsået et stykke jord mellem hul 12 og hul 13 med blandede blomsterfrø. Og i 2020 kunne vi endelig se blomsterne. Jorden er dog lidt for næringsrig til at det bliver en “rigtig” blomstereng, så vi finder nok også et andet område som vi kan tilså.
Men blomster og insekter er der og Janne Aarre derfor skrevet endnu en folder, denne gang om dagsommerfugle. Her er beskrivelser af de 10 mest kendte danske dagsommerfugle.
Folderen finder du i sekretariatet og mellemgangen ved touch-skærmen – så tag endelig en med hjem. Se den digitalt ved at klikke på billedet af folderen.

dagsommerfugle i danmark folder Blomstereng på Gilleleje Golfklubs bane

Naturen – lige NU

Janne Aarre har yderligere skrevet nogle årstidsrelaterede foldere om naturoplevelser i Gilleleje Golfklub. I 2019 er der trykt forår-, sommer- og en efterårsfolder.

Folderne finder du i sekretariatet, restauranten og ved touch-skærmen i klubhuset.

Naturen lige NU - forår. Naturfolder i Gilleleje Golfklub.Naturen lige NU - sommer. Naturfolder i Gilleleje Golfklub.Naturen lige NU - efterår. Naturfolder i Gilleleje Golfklub.

Klubbens greenfeegæster får udleveret en årstidsaktuel folder når de tjekker ind hos os. God fornøjelse.

Fugle

Fuglekasser I Gilleleje Golfklub
Fuglekasserne ved bagerste teested på hul 16. Alle kasserne har deres eget nr.
Eric Schaumburg / Miljøudvalget har indkøbt fuglekasser til banen. De blev opsat i foråret 2019.

Vil du købe fast ejendom?

Fuglekasserne kan købes enkeltvis og i batch – det er derfor en enestående mulighed for at etablere sig med fast ejendom direkte på banen. Vi håber at udlejningsprocenten vil være 100%. Men der gives ingen garantier. Interesseret i en ejendomsudvidelse?
Henvend dig til sekretariatet – de har en liste over ledige ejendomme.

Hvis du observerer aktivitet i en fuglekasse kan du gå i sekretariatet og fortælle det. De opdaterer herefter listen så kasserne står som beboede. Det bliver spændende at se hvor mange det bliver til.

fuglekassernes placering på banen
Få en printet oversigt over fuglekassernes placering på banen i sekretariatet.

Find viden om fugle

En anden kilde til naturoplevelserne er fuglebasen hos Dansk Ornitologisk Forening. Basen baserer sig på flere års observationer ved ornitologer, der indberetter til en central database. Eftersom der ikke står folk med kikkerter året rundt – og at kun en (lille) del af observationerne faktisk indberettes – er oversigten ikke dækkende – især ikke antalsmæssig. Men oversigten giver alligevel et indtryk af hvor mange forskellige fuglearter vi har mulighed for at iagttage – og måske især – et indtryk af, hvilke fugle vi, alt andet lige, kan se mange af.

Hvis vi tager udgangspunkt i den, er de typiske fugle hos os:

Hætte- og stormmåger, og sjældnere den større sølvmåge – alle lyse måger.
Sangsvaner, grågæs og canadagæs (ofte i store forårs- og vintertræk).

Tårnfalk – lille spidsvinget rovfugl – der ofte ses musende.
Musvåger – og i efterår og vinter – den lysere fjeldvåge. Ofte i større “skruer” i træktiden.

Rød og sort glente – slankere end musvågen – og med kløftede haler – den røde glente har den dybeste kløft og er den mest almindelige.

Fiskeørn – større end musvågen – mågeagtig og med hvide tegninger.

Havørn – meget stor mørk fugl – som en flyvende dør. Kileformet hale der på ældre fugle er hvid. Generelt, hvis man er i tvivl om man har set en ørn – så er det “garanteret” en musvåge..

Alliker, krager og råger – det er ofte dem der laver ravage på greens.
Ringdue
Vibe og lærke – forårsbebuderne
Stære – nogle gange i store flokke

Markante sangfugle:
Nattergal (der også kan lave triller om dagen), guldbug, stær og solsort.

Og hvordan ser de så ud? Find arten i DOF basen her.