Natur

Janne Aarre har lavet Naturguide Gilleleje Golfklub. Download den ved at klikke på billedet. Kontakt: janneaarre@golfognatur.dk

Gilleleje Golfbane er om nogen en “natur-bane”. Beliggenheden i og omkring Esrum Ådal fjernt fra trafik, industri og beboelse giver unikke naturoplevelser både hvad plante-, fugle- og dyreliv angår.
For mange af os er ”natur bare dejlig natur”, men vores mangeårige medlem Janne Aarre sætter i sin fremragende guide navn, ord og forklaring på mange af de ting, vi kan være heldige at observere under en runde i Ferle. Og skulle det knibe med golfspillet, kan man jo altid tage naturen med i spil.

Fugle

Eric Schaumburg / Miljøudvalget har indkøbt fuglekasser til banen

En anden kilde til naturoplevelserne er fuglebasen hos Dansk Ornitologisk Forening. Basen baserer sig på flere års observationer ved ornitologer, der indberetter til en central database. Eftersom der ikke står folk med kikkerter året rundt – og at kun en (lille) del af observationerne faktisk indberettes – er oversigten ikke dækkende – især ikke antalsmæssigt. Men oversigten giver alligevel et indtryk af hvor mange forskellige fuglearter vi har mulighed for at iagttage – og måske især – et indtryk af, hvilke fugle vi, alt andet lige, kan se mange af.
Hvis vi tager udgangspunkt i den, er de typiske fugle hos os:

Hætte- og stormmåger, og sjældnere den større sølvmåge – alle lyse måger.
Sangsvaner, grågæs og canadagæs (ofte i store forårs- og vintertræk).

Tårnfalk – lille spidsvinget rovfugl – der ofte ses musende.
Musvåger – og i efterår og vinter – den lysere fjeldvåge. Ofte i større “skruer” i træktiden.

Rød og sort glente – slankere end musvågen – og med kløftede haler – den røde glente har den dybeste kløft.

Fiskeørn – større end musvågen – mågeagtig og med hvide tegninger.

Havørn – meget stor mørk fugl – som en flyvende dør. Kileformet hale der på ældre fugle er hvid. Generelt, hvis man er i tvivl om man har set en ørn – så er det “garanteret” en musvåge..

Alliker, krager og råger – det er ofte dem der laver ravage på greens.
Ringdue
Vibe og lærke – forårsbebuderne
Stære – nogle gange i store flokke

Markante sangfugle:
Nattergal (der også kan lave triller om dagen), guldbug, stær og solsort.

Og hvordan ser de så ud? Find arten