Miljø og Biodiversitet

Træer på golfbanen

Janne Aarre giver gennem projekt Træer på golfbanen medlemmer og greenfeegæster et værktøj til at lære mere om træer. Projektet navngiver en gruppe af træer, som står ved teestederne på hul 9. 

Træer på golfbanen i Gilleleje Golfklub
Trægruppen ved hul 9 består af mange forskellige træarter. Træerne passeres af alle spillere på vej fra hul 8.
Navneskilt på skovfyr i Gilleleje Golfklub
Skovfyr med navneskilt.

Træerne har fået navneskilte på, og i nærheden er der en informationstavle med et omrids af træernes blade. Via en QR-kode kan man med mobilens kamera downloade et dokument med beskrivelser og historier om træerne. Med tiden vil andre, af de specielle træer på banen, også få skilte på og blive beskrevet.
Skiltene og informationstavlen er opsat den 29. marts 2021 med stor hjælp fra Lars Krogstrup fra greenkeeper-staben.

Skilt om træerne på Gilleleje Golfklubs bane
Lars i gang med nedgravning af informationsskilt ved hul 9.

Træerne har en særlig betydning for lagringen af CO2 og dermed for modvirkningen af klimaforandringer. Træerne spiller en stor rolle i  forhold til banens biodiversitet. I de sidste par år har vi, med stor succes, opsat et større antal fuglekasser. Kasserne har været velbesøgte i 2020. Kasserne har fået nogle af spillerne til at se nærmere på træerne og spørge “hvad er det for et træ”? Det vil vi gerne være med til at opklare.

Er du interesseret i at læse om træerne?

Overdrev og insekthoteller

Igennem de senere år har Gilleleje Golfklub taget flere initiativer for at øge biodiversiteten på banen. Senest er der etableret en blomstereng ved hul 12. Rigtig mange golfspillere har nydt at se på blomsterne, og det har givet os energi, og lyst, til at etablere nye og større områder med planter som kan give især vores sommerfugle meget bedre levevilkår.

Sommerfugl på tidsel
Kålsommerfugl på tidsel.

På området til venstre for teestederne på hul 15 vil der blive etableret et overdrev. Området vil blive tilsået med en frøblanding som er specielt god til at tiltrække sommerfugle og andre insekter. Læs vores folder om Dagsommerfugle.

I nærheden af overdrevsområdet er der allerede etableret et “insekthotel”. Her udgør en større bunke grene og kvas, oplagt imellem nogle stolper, et perfekt levested for insekter. Der er for nylig blevet etableret flere af den type hoteller rundt omkring på banen (eksempelvis ved hul 5 og 15). Metoden er en både praktisk og smart måde at “gemme” sine grene og kviste på. Prøv det i din egen have!

insekthotel eller kvasbunke
Insekthotellet, som er en bunke grene lagt op imellem nogle stolper. Her ved hul 15.

Miljøhensyn

Vi gør os umage for at anvende mindst muligt af pesticider og lignende.

90% af varmeforsyningen i klubben er baseret på et stort varmepumpeanlæg der omdanner luftens temperatur til radiatorvarme. Anlægget har stort set fjernet klubbens behov for olie.

Varmepumpeanlæg i Gilleleje Golfklub
90% af varmeforsyningen i klubben er baseret på et stort varmepumpeanlæg, som er placeret bag bygningerne.

 

Solceller på sydtaget – færdiggjort maj 2021

Ifølge beregningerne vil anlægget i gennemsnit levere 11.500-12.000 kWh pr år. 96% heraf vil vi bruge selv, mens 4% vil blive solgt til el-nettet. Dette svarer til at vi sparer ca 17% af vores el-forbrug eller ca 25.000 kr pr år. Vi reducerer vores CO2 emissioner med ca 7 tons pr år. Anlægget koster ca. 160.000 kr

Har du idéer til nye miljøtiltag?

Har du nogle idéer til yderligere tiltag som kan hjælpe biodiversiteten på banen eller nedsætte vores CO2 regnskab – så kontakt Miljøudvalget.