Miljø og Biodiversitet

Klar til vinteren

Et lille team af frivillige har nu klargjort vores blomsterområder til vinteren. Nicolas Klæstrup, fra Vild Eng Naturpleje klippede alle de høje planter ned, og vi rev det hele sammen, og fjernede det fra området. Man gør det for at næringsindholdet i jorden, ikke skal være for højt til de vilde blomster. Så trives de bedst.

Vinterklargøring af blomsterområder i Gilleleje Golfklub
Nu er der lagt 500 krokusløg på områderne – så har bierne noget ag spises i det tidlige forår.
Vinterklargøring af blomsterområder i Gilleleje Golfklub
Vi har yderligere sat ca. 100 nye små planter.

Området med vores orkidé Skovhullæbe er blevet høslættet. Vi fandt denne gang 7 planter på området. Vi holder godt øje med områdets planter, og håber på, at der kommer mange flere.

Vil du hjælpe med havearbejdet?

Til næste efterår vil der igen være behov for frivillige til havearbejdet – så fortæl gerne Miljøudvalget hvis det er noget for dig! 

Hvad bringer fremtiden?

Valmuerne og kornblomsterne har stået ekstremt flot i det nye område. Og det er blevet bemærket, og kommenteret, af jer alle. Tak for det!

MEN I skal ikke forvente det samme “røde hav” til næste år. Så kommer de 2-årige planter frem. Nu har vi sat yderligere planter af Alm. Knopurt, Blåhat og Stor Knopurt. Og med 500 krokusløg er der helt sikkert noget at se frem til fra det tidlige forår og hen over sommeren.

Alle områderne vil forandre sig år for år, ligesom ude i “den rigtige” vilde natur, og vi er spændt på at følge processen fremover.

Trekantsområde nr. 2 i august.
Janne Aarre inspicerer blomsterområdet den 19. august 2022. Disse frø blev sået den 18. maj 2022!

Sådan blev vild eng trekanterne til

At omdanne et stykke “langhåret” græsareal til en vild eng med blomster er en længere  proces. Se billederne hvordan man kan gøre.

Det lange græs klippes ned.
Først skal græsset klippes lidt ned – her er der brugt en “fingerklipper”.
Det øverste jordlag skrælles af.
Herefter skal der store maskiner til for at skrælle et tykt lag jord af. Og der lå mange bolde dernede!
Sandet fordeles på området.
Herefter fordeles der sand (med ca. 5% ler i) på området.
Den færdige vildeng.
Nu rives der frø ned i sandet og området er “færdig”.

Valmuer i trekantsområdet

Selvom frøene først blev lagt i jorden den 18.5.22 kom der hurtigt mange blomster op.  Alle glædede sig over de første mange røde valmuer og de de flotte kornblomster. Det blev i den grad bemærket af alle.

Skovhullæbe fundet!

Under forarbejdet med trekantsområderne fandt vi et mindre område hvor der står en fin orkidé som hedder Skovhullæbe. Den var næsten ikke synlig. Derfor blev høslættet på området (fjernet de høje græsser med en le) så planten kunne få lidt lys og luft. I sommer kunne derfor glæde os over den lille nye naturperle mellem træerne bag pavillonen.

Området blev høslættet igen i vinteren 2022.

Skovhullæbe på Gilleleje Golfklub.
Skovhullæbe blomstrer fra juli til august.

Skovhullæbe på Gilleleje Golfklub.

Her ses trekantsområderne hvor de vilde blomster står.

Trekantsområder med vildeng Gilleleje Golfklub
Trekantsområderne hvor der nu er blomster.

Udgifterne til biodiversitetsprojekt Mere vild Golfbane er delvis støttet af midler fra DGU via Golfsportens natur- og miljøfond. Tak for bidraget.

Træer på golfbanen

Janne Aarre giver gennem projekt Træer på golfbanen medlemmer og greenfeegæster et værktøj til at lære mere om træer. Projektet, som er støttet af Friluftsrådet,  navngiver en gruppe af træer, som står ved teestederne på hul 9. 

Træer på golfbanen i Gilleleje Golfklub
Trægruppen ved hul 9 består af mange forskellige træarter. Træerne passeres på vej fra hul 8.

Navneskilt på skovfyr i Gilleleje GolfklubSkovfyr med navneskilt.

Træerne har fået navneskilte på, og i nærheden er der en informationstavle med et omrids af træernes blade. Via en QR-kode kan man med mobilens kamera downloade et dokument med beskrivelser og historier om træerne. Med tiden vil andre, af de specielle træer på banen, også få skilte på og blive beskrevet. Projektet er blevet til via en ansøgning i Udlodningsmidler til Friluftsliv / Friluftsrådet. Og vi modtog tilsagn om betaling af udgifter til materialer.

Friluftsrådet Udlodningsmidler til Friluftsliv.

Skiltene og informationstavlen blev opsat i 2021 med stor hjælp fra Lars Krogstrup fra greenkeeper-staben.

Skilt om træerne på Gilleleje Golfklubs bane
Lars i gang med at grave stolpen til informationsskiltet ned ved hul 9.
Informationsskilt med træernes blade
Stolpen blev senere udskiftet med en af egetræ. Her ses desuden skilt med Friluftsrådets logo og navn.

Træerne har en særlig betydning for lagringen af CO2 og dermed for modvirkningen af klimaforandringer. Træerne spiller en stor rolle i  forhold til banens biodiversitet. I de sidste par år har vi, med stor succes, opsat et større antal fuglekasser. Kasserne har været velbesøgte hvert år. Kasserne har fået nogle af spillerne til at se nærmere på træerne og spørge “hvad er det for et træ”? Det vil vi gerne være med til at opklare.
Vil du læse om træerne i Gilleleje Golfklub?

Bivenlig golfbane nr. 14 i Danmark

Gilleleje Golfklub blev i 2021 godkendt som en bivenlig golfbane.

Gilleleje Golfklub - en bivenlig golfbane.

Den 22. oktober 2021 godkendte Danmarks Biavlerforening miljøet på vores golfbane som bivenlig.
Se hvilke golfklubber i Danmark der ellers har fået denne status.

Biavlernes Forening har vurderet vores bane på baggrund af en ansøgning, hvor forskellige områder med bevoksning skulle defineres. Klubben har modtaget et diplom.
Læs Gilleleje Golfklubs beskrivelse af banen på Biavl.dk

Biodiversitet

Som beskrevet har Gilleleje Golfklub igennem de seneste år taget flere initiativer for at øge biodiversiteten på banen. Ved de tilsåede områder kan vi nu se mange flere insekter, især sommerfugle. 

Sommerfugl på tidsel
Kålsommerfugl på tidsel.

Læs vores folder om Dagsommerfugle.

Blomsterbedet bag pavillonen. 2021
Trekantsområde nr. 1 så sådan ud i 2021. Masser af Gul Okseøje.

Kvashegn

I nærheden af trekantsområderne er der etableret et “insekthotel”.
Her udgør en større bunke grene og kvas, oplagt imellem nogle stolper, et perfekt levested for insekter. Der er flere kvashegn rundt omkring på banen (eks. ved hul 5 og 15). Metoden er en både praktisk og smart måde at “gemme” sine grene og kviste på. Prøv det i din egen have!

Kvashegnet i maj 2021. Foto: Janne Aarre
Kvashegn i maj.

Miljøhensyn, varmepumpe- og solcelleanlæg

Vi anvender mindst mulig af pesticider og lignende. 90% af varmeforsyningen i klubben er baseret på et stort varmepumpeanlæg, der omdanner luftens temperatur til radiatorvarme. Anlægget har stort set fjernet klubbens behov for olie.

Varmepumpeanlæg i Gilleleje Golfklub
Bag bygningerne står der et varmepumpeanlæg, som leverer 90% af varmeforsyningen til klubben.

Solceller på sydtaget i Gilleleje Golfklub.

Ifølge beregningerne vil solcelleanlægget i gennemsnit levere 11.500-12.000 kWh pr år. 96% heraf vil vi bruge selv, mens 4% vil blive solgt til elnettet. Dette svarer til at vi sparer ca 17% af vores elforbrug eller ca 25.000 kr pr år. Vi reducerer vores CO2 emissioner med ca. 7 tons pr år.
Anlægget kostede ca. 160.000 kr.

Har du idéer til nye miljøtiltag?

Har du nogle idéer til yderligere tiltag som kan hjælpe biodiversiteten på banen eller nedsætte vores CO2 regnskab? – så kontakt Miljøudvalget.

Redigeret 25. oktober/ja

49 71 80 56 – info@ggk.dk – Sophienlund Allé 13, 3250 Gilleleje