Miljø og Biodiversitet

Bivenlig golfbane nr. 14 i Danmark

Gilleleje Golfklub er blevet godkendt til at være en bivenlig golfbane.

Gilleleje Golfklub - en bivenlig golfbane.

Den 22. oktober 2021 godkendte Danmarks Biavlerforening miljøet på vores golfbane som bivenlig.
Se hvilke golfklubber i Danmark der ellers har fået denne status.

Biavlernes Forening har vurderet vores bane på baggrund af en ansøgning, hvor forskellige områder med bevoksning skulle defineres. Klubben har modtaget et diplom.

Læs Gilleleje Golfklubs beskrivelse af banen på Biavl.dk

Træer på golfbanen

Janne Aarre giver gennem projekt Træer på golfbanen medlemmer og greenfeegæster et værktøj til at lære mere om træer. Projektet navngiver en gruppe af træer, som står ved teestederne på hul 9. 

Træer på golfbanen i Gilleleje Golfklub
Trægruppen ved hul 9 består af mange forskellige træarter. Træerne passeres af alle spillere på vej fra hul 8.
Navneskilt på skovfyr i Gilleleje Golfklub
Skovfyr med navneskilt.

Træerne har fået navneskilte på, og i nærheden er der en informationstavle med et omrids af træernes blade. Via en QR-kode kan man med mobilens kamera downloade et dokument med beskrivelser og historier om træerne. Med tiden vil andre, af de specielle træer på banen, også få skilte på og blive beskrevet.
Skiltene og informationstavlen er opsat den 29. marts 2021 med stor hjælp fra Lars Krogstrup fra greenkeeper-staben.

Skilt om træerne på Gilleleje Golfklubs bane
Lars i gang med at grave stolpen til informationsskiltet ned ved hul 9.
Informationsskilt på hul 9. Foto: Janne Aarre
Stolpen blev senere udskiftet med en af egetræ.

Træerne har en særlig betydning for lagringen af CO2 og dermed for modvirkningen af klimaforandringer. Træerne spiller en stor rolle i  forhold til banens biodiversitet. I de sidste par år har vi, med stor succes, opsat et større antal fuglekasser. Kasserne har været velbesøgte i 2020. Kasserne har fået nogle af spillerne til at se nærmere på træerne og spørge “hvad er det for et træ”? Det vil vi gerne være med til at opklare.
Vil du læse om træerne?

Blomstereng/overdrev og insekthoteller

Igennem de senere år har Gilleleje Golfklub taget flere initiativer for at øge biodiversiteten på banen. I 2020 etablerede vi en blomstereng ved hul 12. Rigtig mange golfspillere nød at se på blomsterne, og det gav os energi, og lyst, til at etablere nye områder med blomster som kan give især vores sommerfugle bedre levevilkår.

Sommerfugl på tidsel
Kålsommerfugl på tidsel.

På området bag pavillonen blev der i foråret 2021 sået en særlig god frøblanding som skulle være speciel god til at tiltrække sommerfugle og andre insekter. Læs vores folder om Dagsommerfugle.

Blomsterbedet bag pavillonen. 2021
Det nyeste blomsterbed bag pavillonen. Tilsået i foråret 2021.

Pr. oktober 2021 er der registreret farvet gåseurt (den gule), cikorie, slangeurt, vild gulerod, kornblomst, knopurt, alm. kællingetand og klinte (lyserød). Vi vil følge udviklingen i bedet og se om der kommer flere arter efterhånden. Golfspillerne passerer dette område fra flere af hullerne.

Kvashegn

I nærheden af overdrevsområdet er der allerede etableret et “insekthotel”. Her udgør en større bunke grene og kvas, oplagt imellem nogle stolper, et perfekt levested for insekter. Der er for nylig blevet etableret flere af den type hoteller rundt omkring på banen (eks. ved hul 5 og 15). Metoden er en både praktisk og smart måde at “gemme” sine grene og kviste på. Prøv det i din egen have!

Kvashegnet i maj 2021. Foto: Janne Aarre
Kvashegn i maj 2021.

Miljøhensyn – varmepumpeanlæg

Vi gør os umage for at anvende mindst muligt af pesticider og lignende. 90% af varmeforsyningen i klubben er baseret på et stort varmepumpeanlæg der omdanner luftens temperatur til radiatorvarme. Anlægget har stort set fjernet klubbens behov for olie.

Varmepumpeanlæg i Gilleleje Golfklub
90% af varmeforsyningen i klubben er baseret på et stort varmepumpeanlæg, som er placeret bag bygningerne.

Solceller på sydtaget – færdiggjort maj 2021

Ifølge beregningerne vil anlægget i gennemsnit levere 11.500-12.000 kWh pr år. 96% heraf vil vi bruge selv, mens 4% vil blive solgt til elnettet. Dette svarer til at vi sparer ca 17% af vores elforbrug eller ca 25.000 kr pr år. Vi reducerer vores CO2 emissioner med ca 7 tons pr år. Anlægget koster ca. 160.000 kr

Har du idéer til nye miljøtiltag?

Har du nogle idéer til yderligere tiltag som kan hjælpe biodiversiteten på banen eller nedsætte vores CO2 regnskab? – så kontakt Miljøudvalget.

49 71 80 56 – info@ggk.dk – Sophienlund Allé 13, 3250 Gilleleje