Miljø og Biodiversitet

Overdrev og insekthoteller

Igennem de senere år har Gilleleje Golfklub taget flere initiativer for at øge biodiversiteten på banen. Senest er der etableret en blomstereng ved hul 12. Rigtig mange golfspillere har nydt at se på blomsterne og det har givet os energi, og lyst, til at etablere nye og større områder med planter som kan give især vores sommerfugle meget bedre levevilkår.

Sommerfugl på tidsel
Kålsommerfugl på tidsel.

På området til højre for teestederne på hul 15 vil der blive etableret et overdrev. Området vil blive tilsået med en frøblanding som er specielt god til at tiltrække sommerfugle og andre insekter. Læs vores folder om Dagsommerfugle.

I nærheden af overdrevsområdet er der allerede etableret et “insekthotel”. Her udgør en større bunke grene og kvas, oplagt imellem nogle stolper, et perfekt levested for insekter. Der er for nylig blevet etableret flere af den type hoteller rundt omkring på banen (eksempelvis ved hul 5 og 15). Metoden er en både praktisk og smart måde at “gemme” sine grene og kviste på. Prøv det i din egen have!

insekthotel eller kvasbunke
Insekthotellet, som er en bunke grene lagt op imellem nogle stolper. Her ved hul 15.

Træerne på golfbanen

I 2021 er Janne Aarre startet et projekt om træerne på golfbanen. Selve projektet består i at navngive en gruppe af forskellige træer, som står ved de bagerste teesteder på hul 9. Der bliver opsat små skilte på træerne og i nærheden af trægruppen vil der være en informationstavle hvor man kan se et omrids af træernes blade. På informationstavlen vil der være en QR-kode og via den vil man kunne downloade mere viden om træerne på.

Træer på golfbanen i Gilleleje Golfklub
Trægruppen ved hul 9 består af mange forskellige træarter. Træerne passeres af alle spillere på vej fra hul 8.
træ med navneskilt
Skilt med træets navn (eksempel på mulig løsning).

Træerne har en særlig betydning for lagringen af CO2 og derved for modvirkningen af klimaforandringer. Set i forhold til banens biodiversitet spiller træerne også en stor rolle. I løbet af de sidste par år har vi, med stor succes, opsat et større antal fuglekasser. Kasserne har været velbesøgte i 2020. Kasserne har fået nogle af spillerne til at se nærmere på træerne og spørge “hvad er det for et træ”? Det vil vi gerne være med til at opklare.

På længere sigt vil der blive skiltning på nogle af de andre specielle træer på golfbanen. 

Miljøhensyn

Vi gør os umage for at anvende mindst muligt af pesticider og lignende.

90% af varmeforsyningen i klubben er baseret på et stort varmepumpeanlæg der omdanner luftens temperatur til radiatorvarme. Anlægget har stort set fjernet klubbens behov for olie.

Varmepumpeanlæg i Gilleleje Golfklub
90% af varmeforsyningen i klubben er baseret på et stort varmepumpeanlæg, som er placeret bag bygningerne.

Har du idéer til nye miljøtiltag?

Har du nogle idéer til yderligere tiltag som kan hjælpe biodiversiteten på banen eller nedsætte vores CO2 regnskab – så kontakt Miljøudvalget.