Masterplan og banen

v/Baneudvalget

På generalforsamlingen den 28. marts omtalte bestyrelsen, at der skulle holdes et medlemsmøde, hvor banearkitekt Philip Spogárd ville komme og præsentere Masterplanen for udviklingen af banen i de kommende år.

Dette medlemsmøde vil først blive afholdt i august/september.

Planen foreligger nu, men skal vendes i Baneudvalg og Bestyrelse.

Som bekendt har de foreløbige “snakke” med Philip Spogaard udløst en større træfældning. MEN samtidig er der faktisk plantet flere træer end der er fældet.
Nyplantningerne vil på sigt blandt andet etablere en skov mellem hul 10 og 16 og afskærme hul 12 og 13 fra hinanden. I øjeblikket arbejdes der, i samarbejde med Miljøudvalget, om at finde egnede større træer til ex. venstre side af hul 16. Og som mange gerne vil høre, så fældes 150 m. træet på 5. ikke foreløbig!

Banens generelle stand lige nu
Der er udfordringer med huller på fairway og i semirough på hul 12 og 13 – det kigges der på.

Oplæg fortsætter
Og ellers, så savner banen, og især fairways, naturligvis vand. Vi bibeholder derfor oplæg, indenfor en køllelængde, indtil det skønnes ”fair nok” at ophæve muligheden.

Hul 5 med 150 meters træet i forgrunden

Hul 5 med 150 meter træet i forgrunden.