Herreklubbens hjemmeside i Gilleleje Golfklub

Herreklubbens Hulspilsturnering 2023

Propositioner

Herreklubbens hulspilsturnering 2023 er en lukket turnering for medlemmer af Herreklubben Gilleleje Golfklub. Tilmelding påbegyndes i forbindelse med Herreklubbens udsendelse af program for den kommende sæson. Deltagere tilmelder sig selv på GolfBox.

Sidste tilmeldingsfrist er 20. Maj kl. 21:00.

Turnerings fee: Det er gratis at deltage i Herreklubben Hulspilsturnering.

Turneringen er en individuel hulspilsturnering.

Der spilles fra valgfrit teested på Gilleleje Golfklubs store bane.

Max. antal deltagere er 64. Venteliste prioriteres efter ‘først til mølle’ princippet.

Turneringen afholdes i Gilleleje Golfklub i perioden 20. maj – 22. september, dog vil starttidspunktet være afhængigt af antal tilmeldte spillere.

Der spilles hulspil med 3/4 spillehandicap over 18 huller pr runde.

Uafgjort runde afgøres ved sudden death. Handicappet medtages i sudden death.

Turneringen afvikles over 5-6 runder, med følgende afviklingsterminer:

  • Runde 1 afvikles senest 8. juni
  • Runde 2 spilles senest 30. juni.
  • Kvartfinaler spilles senest 31. juli.
  • Semifinaler spilles senest 31. august.
  • Finale spilles senest 22. september.

Såfremt matchledelsen ikke hører fra deltagerne inden tidsfristen, diskvalificeres begge deltagerne. Runden skal afvikles inden tidsfristens udløb. Som udgangspunkt gives der ikke dispensation til overskridelse af tidsfristen.

Der er præmier til de to finalister samt til de to tabende semifinalister. Præmierne overrækkes ved Herreklubbens afslutning den 28. oktober.

Matchledelsen udgøres af Erik Larsen

Vores traditionsrige endags tur går igen i år til Sverige.

Grundlovsdag (5. Juni) hvor vi skal spille Bosjöklosterbane.

Programmet for vores årlige endagstur