HCP og SPH

Handicap og spillehandicap:
“HCP” er spillerens handicap – typisk med en decimal.

“SPH” er det antal slag en spiller får tildelt på en konkret bane i henhold til en konverteringstabel (se GGKs konverteringstabeller)  = spillehandicap.

2021:

1. januar tages det nye handicapsystem (WHS) i brug.
SE EN KORTFATTET VERSION HER
SE DGU-REGELSÆTTET HER

2020:
  1. Der kan spilles en EDS-runde hver dag
  2. Elitespillere med max 4,4 i hcp kan spille 18 hullers EDS-runder
  3. Ned til hcp 4,5 kan der reguleres hcp fra en 9-hullers runde
  4. Registrer så mange runder som muligt – både for at få et retvisende hcp og for at forberede 2021 hvor hcp beregnes udfra de sidste 20 runder.

DGU: Vejledning til spillere (2020) : SE HER

DGU: Alle relevante papirer: SE HER   

I øvrigt:

“EDS” – Ekstra Dags Score:   Husk: EDS-runden er meddelt på 1. teested, at en markør underskriver scorekortet – og at spilleren selv indtaster scoren i Golfbox – med en angivelse af markørens DGU-nummer, der så efterfølgende skal godkende scoren i Golfbox.

Regulering af HCP  (klares af Golfbox..)

Handicap reguleres efter nedenstående tabel. Forudsætning CBA=0
(9 huller: Stableford pointene på de 9 huller + 18 Stableford point)

Gruppe

Handicap

Neutral zone: 18 hl. Stableford point

Neutral zone: 9 hl.
Stableford point

Stablefordpoint færre end neutral zone, herunder i No Return*:
Tillæg til handicap:

Stablefordpoint flere end 36 point:Fratræk for hvert stablefordpoint over 36:

1 op til 4,4 35-36 0,1 0,1
2 4,5 til 11,4 34-36 35-36 0,1 0,2
3 11,5 til 18,4 33-36 35-36 0,1 0,3
4 18,5 til 26,4 32-36 34-36 0,1 0,4
5 26,5 til 36,0 31-36 33-36 0,2 0,5
6 37 og derover  – 0 1,0

Tællende turneringer
Deltager man i en turnering klarer turneringsledelsen indberetningen. Men det afhænger af turneringsform, vejrlig, baneforhold m.m. om turneringen er “tællende”, dvs. om der kan reguleres HCP. Mange af klubbens turneringer er f.eks. ikke-tællende fordi de afvikles som holdturneringer med mulighed for at give råd om køllevalg etc.

“CBA”. I forbindelse med turneringer kan man opleve at den såkaldte “CBA”  – (Computed Buffer Adjustment – beregnet regulering af neutral zone) –  træder i kraft. Kort fortalt betyder det, at hvis “for mange” spillere i en tællende turnering spiller under (eller over) deres hcp. Så beregner computersystemet en ny neutral zone. I praksis kan der derfor ske det, at “den neutrale zone” i ovenstående tabel forskydes opad – men mere typisk – nedad! Dvs. at en Stablefordscore på f.eks. 35 point kan betyde, at man skrives ned i HCP, fordi turneringens øvrige deltagere har spillet relativt dårligt. CBA beregnes automatisk af golfbox.

Hav styr på dit HCP
I henhold til golfreglerne påhviler det altid spilleren selv at have styr på sit HCP – og dermed om antallet af tildelte slag er korrekt. I praksis klares dette af Golfbox – dvs. at de udskrevne scorekort, alt andet lige, ER korrekte. Men der kan være situationer hvor man f.eks. lige inden en turnering er gået ned i handicap og at det ikke er det korrekte hcp der er anført på scorekortet! Straffen er kontant: Spiller man fra et højere handicap end det rigtige – diskvalificeres man.