GGK 50 års jubilæum

Den 8. april 1970 afholdt foreningen Gilleleje Golfklub sin stiftende generalforsamling her i Gilleleje. Derfor kan vi år fejre klubbens 50 års jubilæum. Generalforsamlingen var derfor i år også planlagt til at finde sted på stiftelses dagen, den 8. april.
Med lempelserne i coronarestriktionerne laver vi en jubilæumsturnering søndag den 23. august med efterfølgende reception for alle medlemmerne. Mere info følger.

Vi forsøger at synliggøre klubbens historie elektronisk, og det er det, vi nu sætter i gang. Det vil ske gennem en række indlæg af og om medlemmer fra den spæde start i 1970 frem til i dag. Vi vil også fortælle om banens og bygningernes udvikling, ligesom vi vil komme ind på stort og småt om aktiviteterne i klubben i tidens løb.

Rent praktisk kan man på denne side finde en stribe overskrifter, der linker til artikler eller billeder, som vil åbne i en ny fane. hvor man kan læse eller se historien bag overskriften.

God fornøjelse og på forhånd tak for bidrag til Gilleleje Golfklubs historie.

Redaktionen

Bidrag til historien!

Skal vi nå bredt rundt om klubbens historie, kræver det, at medlemmerne bidrager. Har du haft særlige oplevelser i GGK, så send historien om dem til info@ggk.dk. Billeder, avisudklip, videoer, alt er velkomment. Små episoder, store begivenheder, personlige højdepunkter, kun fantasien sætter grænser for, hvad vi gerne vil dokumentere.

De første 25 år

I forbindelse med 25 års jubilæet i 1995 blev der lavet et flot jubilæumsskrift, der udførligt fortalte historien fra den beskedne start vest for Gilleleje i 1970 frem til jubilæet, hvor man havde taget vores nuværende bane i Ferle i brug. (Klik på overskriften for at se jubilæumsskriftet).

 

 

 

 

Erik Westermann,
klubbens store mæcen

Gennem 14 år, fra 1979 til 1993 var Erik Westermann formand for Gilleleje Golfklub. Det var i den periode, hvor golfsporten begyndte at tage fart og medlemstallet voksede. Det var også i Westermanns periode som formand, at klubben fik en ny bane i Ferle, den vi stadig spiller på.
Ikke bare var Westermann formand, han var også klubbens absolut største mæcen. Han og hans hustru købte gårdene, som blev til vores klubhus og bane, og forærede det hele kvit og frit til klubben i 1989. 
Westermanns indsats stoppede ikke der. I 2014 var han den, der betalte for omlægningen af banen, hvor vi fik det nye par tre hul, hul 17, som erstatning for det gamle hul 13, som gennem årene var blevet stadig mere vandlidende.
Erik Westermann grundlagde og drev gennem mange år sammen med en kammerat høreapparatvirksomheden WIDEX.
Overskriften linker til vores mindeartikel om Erik Westermann fra oktober 2017.

De dygtige spillere

I klubbens 50 årige historie har vi “opfostret” adskillige lands- og internationalt kendte spillere. Ifht. klubbens størrelse og geografiske placering endda relativt mange. Du kan se en oversigt over nogle af de bedste HER

Den første Danmarksmester fra GGK var Erik Groth Andersen. Erik giver et tilbageblik på sine år i klubben HER

Videoer fra de sidste 21 år

Jens Balling, klubbens tidligere formand, har skudt/redigeret en del videoer i tidens løb. Jens har samlet dem på YouTube. De illustrerer nogle af højdepunkterne i klubbens liv i denne periode og du vil se nuværende medlemmer i yngre udgaver, medlemmer og personale der er stoppet i GGK og desværre også medlemmer der ikke er her mere. SE HER

Nyt Træningsanlæg i 2019

Klubben havde i mange år ønsket sig bedre træningsforhold i forbindelse med driving rangen. Takket være et meget stort kontant sponsorat fra Maestro Shipping ved Jørgen Dannesboe og et meget stort materialesponsorat fra SCT Transport ved Henning Christiansen lykkedes det at etablere en ny, stor indspilsgreen, en puttegreen og en udslagsbunker, hvor man både kan øve korte og lange slag. Indvielsen fandt sted i forbindelse med åbningsturneringen den 28. april, hvorfra der er lavet en billedserie, klik på overskriften. 

Årsberetninger og nyhedsbreve

Gennem mange år har formanden eller bestyrelsen udsendt en skriftlig beretning forud for årets generalforsamling.

Siden 2017 er der hvert år lavet en egentlig årsberetning,som er gjort tilgængelig på internettet. De kan ses i magasinformat her:
2017  2018  2019 2020
Beretningerne for 2019 og 2020 blev også trykt og kan udleveres i sekretariatet.

Siden 2017 har bestyrelsen nogenlunde hver måned udsendt et nyhedsbrev til medlemmerne, sponsorerne og andre venner af klubben. Klik på overskriften for at se dem online.

49 71 80 56 – info@ggk.dk – Sophienlund Allé 13, 3250 Gilleleje