Fugle

I foråret 2019 fik mange af banens fugle tag over hovedet. Omkring 100 fuglekasser blev hængt op i træerne rundt omkring på banen. Alle kasserne, som er udformet til forskellige fuglearter, har hvert deres nummer. 

Næsten alle kasserne var beboede i 2020.  

Fuglekasse i Gilleleje Golfklub
Kasse nr. 77 ved hul 5’s teested.
Indkøb af fuglekasser til Gilleleje Golfklub
Eric Schaumburg fra Miljøudvalget indkøbte fuglekasser og de blev sat op i foråret 2019.
Fuglekasser i Gilleleje Golfklub
Fuglekasser i birketræerne ved hul 16. Alle kasserne er flittigt brugt.
Natugle i kassen på hul 1
Natugle i kassen på hul 1 i 2020 – der kom desværre ikke nogle unger i 2020.

Vil du købe fast ejendom?

I 2019 kunne medlemmerne købe deres egen fuglekasse. Og det var der  mange der gjorde. MEN der er flere kasser som er ledige og du har derfor stadig en enestående mulighed for at erhverve fast ejendom på banen.
Henvend dig til sekretariatet – de har en liste over ledige ejendomme.

Hvis du observerer aktivitet i en fuglekasse må du meget gerne fortælle det til sekretariatet, så opdaterer de listen med hvilke kasser der er beboede.

Fuglekassernes placering på banen
Hent en oversigt over fuglekassernes placering på banen i sekretariatet.

Hvor finder man mere info om fuglene?

En anden kilde til naturoplevelser er fuglebasen hos Dansk Ornitologisk Forening. Basen baserer sig på flere års observationer ved ornitologer, der indberetter til en central database. Eftersom der ikke står folk med kikkerter året rundt og at kun en lille del af observationerne der faktisk indberettes, er oversigten ikke dækkende. Især ikke antalsmæssig.

Oversigten giver dog alligevel et indtryk af hvor mange forskellige fuglearter du har mulighed for at iagttage, og måske især, et indtryk af, hvilke fugle vi, alt andet lige, kan se mange af. Hvis vi tager udgangspunkt i observationerne i databasen, er de typiske fugle hos os disse.

Hætte- og stormmåger, og sjældnere den større sølvmåge – alle lyse måger.

Hættemåge (sommer hul 5)
Hættemåge (sommer hul 5)
Hættemåge - uden sommerhætten
Hættemåge (vinter)

Sangsvaner, grågæs og canadagæs (ofte i store forårs- og vintertræk).

Sangsvaner
Sangsvaner der raster efter et træk. Billedet er ikke fra banen.
Grågæs i luften
Grågæs på træk. Man opdager dem oftest på lyden – så kig op!

Tårnfalk – lille spidsvinget rovfugl – der ofte ses musende.
Musvåger – og i efterår og vinter – den lysere fjeldvåge. Ofte i større “skruer” i træktiden.
Rød og sort glente – slankere end musvågen – og med kløftede haler – den røde glente har den dybeste kløft og er den mest almindelige.

Fiskeørn – større end musvågen – mågeagtig og med hvide tegninger.
Havørn – meget stor mørk fugl – som en flyvende dør. Kileformet hale der på ældre fugle er hvid. Generelt, hvis man er i tvivl om man har set en ørn – så er det “garanteret” en musvåge.

Alliker, krager og råger – det er ofte dem der laver ravage på greens.

Allikepar
Allike. Parrene holder sammen hele livet.
Gråkrage
Gråkrage

Ringdue
Vibe og lærke – forårsbebuderne.
Stære – nogle gange i store flokke. Dog ikke på billedet her!

Stære på hul 18
Stære som fouragerer på hul 18.

Markante sangfugle:
Nattergal (der også synger om dagen), gulbug, stær og solsort.

Solsort han i et træ
Solsort (han). Hunnen har brunlige fjer og et knap så farvestrålende næb.

Og hvordan ser de andre arter ud? Find arten i DOF basen.

49 71 80 56 – info@ggk.dk – Sophienlund Allé 13, 3250 Gilleleje