Fugle

Nye redekasser til bysvaler og mursejlere

I foråret 2022 fik vi hængt 12 nye redekasser op. Det er 6 skålformede kasser omkring greenkeepergården ved teested 10. De er hængt op under udhænget af bygninger og er helt specielt designet til bysvaler. I 2022 lykkedes det desværre ikke at få svaler i skålene. Flere andre havde bedre succes med at yngle i de selvbyggede reder inde i gården. Men på grund af deres svinen håber vi, at kunne trække dem ud, eller evt. at få flere til at yngle. BYSVALEN kendes fra landsvalen, ved at være helt hvide på undersiden, have en hvid overgump og en kortere hale med hak.

Redekasser til bysvaler på gavlen i Gilleleje Golfklub
Redekasser til bysvaler på gavlen.

De seks andre kasser er sat på gavlen på restauranten ud mod 18. fairway på initiativ af nationalparken, der ønsker en rig og divers fuglebestand indenfor deres grænser. De er designet med et aflangt smalt hul forneden på kassen. For at tiltrække mursejlere er denne specielt designede kasse suppleret med et kald af mursejler, som er en høj hvinen, som I kan høre lige før I når til 18. green. Tidligere har vi aldrig haft mursejlere omkring banen, men i år har kaldet og kasserne tiltrukket flere mursejlere. Vi forventer tidligst ynglesucces om nogle år. Mursejleren er en superelegant flyver. Den er helt sort, meget slank cigarformet med stive vinger. Den er allerede trukket til Afrika og ventes tilbage i juni næste år.

Kasser til mursejlere i Gilleleje Golfklub
Kasser til mursejlere på gavlen. Bemærk også at strandskaden sidder på taget!

I foråret 2019 fik mange af banens fugle tag over hovedet. Omkring 100 fuglekasser blev hængt op i træerne rundt omkring på banen. Alle kasserne, som er udformet til forskellige fuglearter, har hvert deres nummer. Næsten alle kasserne var beboede i 2020.  
I 2022 blev der sat flere kasser op.

Fuglekasse i Gilleleje Golfklub
Kasse nr. 77 ved hul 5’s teested.
Indkøb af fuglekasser til Gilleleje Golfklub
Fuglekasser som blev opsat i foråret 2019.
Fuglekasser i Gilleleje Golfklub
Fuglekasser i birketræerne ved hul 16.
Natugle i kassen på hul 1
Natugle i kassen på hul 1 i 2020. Kassen er nu flyttet til træ ved 18. green.

Vil du købe fast ejendom?

I 2019 kunne medlemmerne købe deres egen fuglekasse. Og det var der  mange der gjorde. MEN der er flere kasser som er ledige. Henvend dig i sekretariatet. De har en liste over ledige ejendomme.

Hvis du ser aktivitet i en fuglekasse så fortæl det gerne i sekretariatet, hvor vi opdaterer en liste med kasse-aktivitet.

Fuglekassernes placering på banen
Oversigt over fuglekassernes placering på banen.

Hvor finder man mere info om fuglene?

En anden kilde til naturoplevelser er fuglebasen hos Dansk Ornitologisk Forening. Basen baserer sig på flere års observationer ved ornitologer, der indberetter til en central database. Eftersom der ikke står folk med kikkerter året rundt og at kun en lille del af observationerne der faktisk indberettes, er oversigten ikke dækkende. Især ikke antalsmæssig.

Oversigten giver dog alligevel et indtryk af hvor mange forskellige fuglearter du har mulighed for at iagttage, og måske især, et indtryk af, hvilke fugle vi, alt andet lige, kan se mange af. Hvis vi tager udgangspunkt i observationerne i databasen, er de typiske fugle hos os disse.

Hætte- og stormmåger, og sjældnere den større sølvmåge – alle lyse måger.

Hættemåge (sommer hul 5)
Hættemåge (sommer hul 5)
Hættemåge - uden sommerhætten
Hættemåge (vinter)

Strandskade (ynglende på banen i en del år)

Strandskade på taget af klubhuset i Gilleleje Golfklub.


Sangsvaner, grågæs og canadagæs
(ofte i store forårs- og vintertræk).

Sangsvaner
Sangsvaner der raster efter et træk. Billedet er ikke fra banen.
Grågæs i luften
Grågæs på træk. Man opdager dem oftest på lyden – så kig op!


Tårnfalk
– lille spidsvinget rovfugl – der ofte ses musende.
Musvåger – og i efterår og vinter – den lysere fjeldvåge. Ofte i større “skruer” i træktiden.
Rød og sort glente – slankere end musvågen – og med kløftede haler – den røde glente har den dybeste kløft og er den mest almindelige.

Fiskeørn – større end musvågen – mågeagtig og med hvide tegninger.
Havørn – meget stor mørk fugl – som en flyvende dør. Kileformet hale der på ældre fugle er hvid. Generelt, hvis man er i tvivl om man har set en ørn – så er det “garanteret” en musvåge.

Alliker, krager og råger – det er ofte dem der laver ravage på greens.

Allikepar
Allike. Parrene holder sammen hele livet.
Gråkrage
Gråkrage

Ringdue
Vibe og lærke – forårsbebuderne.
Stære – nogle gange i store flokke. Dog ikke på billedet her!

Stære på hul 18
Stære som fouragerer på hul 18.

Markante sangfugle:
Nattergal (der også synger om dagen), gulbug, stær og solsort.

Solsort han i et træ
Solsort (han). Hunnen har brunlige fjer og et knap så farvestrålende næb.

Og hvordan ser de andre arter ud? Find arten i DOF basen.

49 71 80 56 – info@ggk.dk – Sophienlund Allé 13, 3250 Gilleleje