Corona-regler i GGK

Nedenstående følger Dansk Golf Unions anbefalinger af 18. maj 2020. 


Generelt

 1. Hold minimum én meters afstand til andre golfspillere og klubbens medarbejdere
 2. Klubhuset og alle tolietter, også på banen, er åbne
  Husk god hygiejne, hav selv sprit med – og sprit af før og efter.
 3. Husk god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd, blandt andet i forbindelse med boldmaskine, spande og andre potentielle smittekilder omkring træningsfaciliteterne. Brug evt. håndsprit, engangshandsker, egne spande mv.
 4. Vis hensyn, især over for ældre medlemmer, som har større risiko for at blive alvorligt syge end dig.

 

Spil på 18 hullers- og par tre banen

 1. Banerne er åbne for medlemmer og greenfespillere, som kan spille i op til fire-bolde.
 2. Alt spil skal bookes og bekræftes gennem Golfbox. Der må kun startes fra hul 1.
  Undlad at booke dig ind på bolde, du ikke kender, så du undgår at komme ud med medlemmer i risikogrupperne.
 3. Der kan reguleres handicap via Golfbox selv uden officielt scorekort. SE HER
 4. Sørg for, at der ikke opstår kø på golfbanen.


Regler på træningsanlægget

 1. Max 10 personer på træningsfaciliteterne
 2. Max 5 spillere på puttinggreen ad gangen. Brug kun egne bolde på putting green.
 3. Max 1 spiller per måtte på driving range ad gangen
 4. Ved benyttelse af driving range i forbindelse med spil på banen, skal dette foregå i umiddelbar tilknytning til spillet.
 5. Ved benyttelse kun af træningsfaciliteter ankommer man til klubben, går direkte på range (eller putting green/chipping green) og herefter tager man hjem.


Anbefalinger til den enkelte golfspiller

 1. Er du syg eller har symptomer, så bliv hjemme
 2. Overhold sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd
 3. For personer i særlige risikogrupper anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du i særlig grad overholder de generelle hygiejneråd og råd om færden i samfundet.

 

18. maj 2020
Gilleleje Golfklub