Corona-regler i GGK

 

 1. Hold minimum én meters afstand til andre golfspillere og klubbens medarbejdere
 2. Husk god hygiejne, hav evt. selv sprit med – og sprit af før og efter.
 3. Husk god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd, blandt andet i forbindelse med boldmaskine, spande og andre potentielle smittekilder omkring træningsfaciliteterne. Brug evt. håndsprit, engangshandsker, egne spande mv.
 4. Vis hensyn, især over for ældre medlemmer, som har større risiko for at blive alvorligt syge end dig.
 5. Er du syg eller har symptomer, så bliv hjemme
 6. Der er krav om mundbind i alle klubbens lokaler (særlige regler for de ansatte). Der er ikke krav om mundbind når vi er udenfor.
 7. Forsamlingsforbuddet på de 10 personer gælder for f.eks. “møde på parkeringspladsen”, øvrige møder, træning og træningsarealet (der dog begge kan opdeles) samt påvirker hvordan evt. turneringer og tilsvarende arrangementer kan afvikles. 
 8. “Turneringer”,  f.eks. Herreklubbens vinterturneringer” Turneringer skal afholdes med løbende start – og i princippet – ”løbende ud”! Det betyder at der på intet tidspunkt i og omkring klubben – herunder også i restauranten – må være samlet flere end 10 personer, der har deltaget i turneringen.

  Konkret hvis der er flere end 10 fra turneringen der på samme tid drikker øl/kaffe/spiser i restauranten – uanset hvordan man måtte sidde – er det et brud på coronareglerne og både den enkelte deltager og restauranten og muligvis Herreklubben/Klubben – står til en bøde hvis politiet måtte komme. Den enkelte skal (vist nok) betale 2500 kr..
  (Men det er jo ikke bøden der skal skræmme.. vi har alle et ansvar for  – og vel et ønske om  – at GGK ikke er med til at sprede smitte).

 9. Restauranten stopper servering senest kl. 22 og må i de enkelte lokaler rumme det antal mennesker der fremgår af opslagene. Der må gerne være flere end 10 til stede – men der må ikke være grupper/forsamlinger der hver for sig er flere end 10. (de såkaldte “arrangementer”).


Vi følger DGUs anbefalinger, der er gældende såfremt de præciserer nogle af ovennævnte aktiviteter.

 

30. november 2020
Gilleleje Golfklub