Corona-regler i GGK

 

  1. Hold minimum to meters afstand til andre golfspillere og klubbens medarbejdere
  2. Husk god hygiejne, hav evt. selv sprit med – og sprit af før og efter.
  3. Husk god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd, blandt andet i forbindelse med boldmaskine, spande og andre potentielle smittekilder omkring træningsfaciliteterne. Brug evt. håndsprit, engangshandsker, egne spande mv.
  4. Vi opfordrer til at flagstangen berøres mindst muligt.
  5. Vis hensyn, især over for ældre medlemmer, som har større risiko for at blive alvorligt syge end dig.
  6. Er du syg eller har symptomer, så bliv hjemme
  7. Der er krav om mundbind når du henvender dig i sekretariatet.
  8. Forsamlingsforbuddet på max. 5 personer gælder overalt på området, herunder på teestedet,  på parkeringspladsen, på træningsarealet (der dog kan opdeles).
  9. Klubhuset og restauranten – og mellemgangen er lukket.  Toiletterne i gården og ved 5. hul er åbne – husk at spritte af.

Vi følger DGUs anbefalinger, der er gældende såfremt de præciserer nogle af ovennævnte aktiviteter.

6. januar 2020
Gilleleje Golfklub