Regel NYT

14. maj 2023

Oplægget på fairway og kortere klippede arealer omfatter også det kortklippede græs omkring greens. Se lokalreglerne

Oplægget er kun gældende i “det generelle område” – dvs. man må ikke skifte baneområde og f.eks. placere bolden på greenen – men gerne på forgrenen – hvis det ikke er nærmere hullet.

Regel-afklaring fra Hørespecialist-turneringen

Der er ikke lempelse for “unormale baneforhold” i et strafområde – f.eks. fra et muldvarpeskud. De røde pæle er ligesom de blå (men IKKE de hvide!) flytbare – og det også i spillelinjen.

Andre regelspørgsmål – se længere nede

I januar 2023 kom der enkelte nye golfregler

Se en oversigt over nye eller ændrede regler

Drop ved åen på hul 13, hvordan?

Hvordan skal man droppe ved åen/kanalen på hul 13?
Takket være vores lokalregel er det muligt at droppe på fairwaysiden af strafområdet. Dvs. at man skønner det punkt på den anden side af “åen” der er i samme afstand fra flaget, som det sted bolden skar ind i strafområdet. Man kan også vælge at spille en ny bold fra teestedet / forrige sted. Alt naturligvis med et strafslag.

Regelspørgsmål

Er der lempelse for muldvarpeskud i et strafområde?
Nej, der er ikke lempelse for “flytbare forhindringer” i et strafområde. Men f.eks. pælene og løse naturgenstande må flyttes (pælene skal naturligvis genplaceres..)

 

Er en droppet bold “bolden i spil”?

Ja, hvis f.eks. spilleren konstaterer at “den “første” bold er umulig at finde” – så er den nye bold bolden i spil når den er droppet..- også selvom at den “første” bold måtte findes indenfor 3 minutter. (Regel 14.4)

“Unormale baneforhold” / “drop fra stierne” / “frit drop” / “nærmeste sted” / “fuld lempelse” m.v.

hvad betyder det egentlig? – noget tyder på at der er brug for en præcisering – Se her
Indeholder også link til en uddybning af regel 16.1a(3) Se her

Vintermåtter i Gilleleje Golfklub. Til at tee op på.Spil med lejeforbedring, f.eks. “vinterregel”.

Skal man lægge op?  NEJ
Må man flytte og placere bolden med en kølle: NEJ – man skal bruge sin hånd.
Skal man markere bolden inden man løfter den:  NEJ (men det er en god vane!)
Hvis ikke man er tilfreds med det leje bolden er (ny)placeret i, må man så placere igen: JA – men det koster et strafslag hver gang man ny-placerer!
Se Standard lokalregel E-3.

Hvis man kikser sit tee-slag og bolden ender 2 meter foran “klodserne” men stadig på “teesteds-forhøjningen”, må man så tee-e bolden op og/eller slå næste slag bag klodserne?

NEJ – i alt fald ikke uden at det koster strafslag:
Teestedet er et af de 4 specielle baneområder, og her må man meget, f.eks. tee-e en bold op og træde græsset ned bag ved bolden (R-2 og R-6.2)

MEN: Teestedet er kun det begrænsede område der er defineret af klodserne og to køllelængder bag dem. Hvis man kommer uden for, præcis dette område, er bolden typisk i det generelle område og skal spilles og behandles på helt sædvanlig facon. Det er derfor kun indenfor teestedet at man, f.eks. efter et kikset slag, må genplacere en bold på en tee og slå næste slag fra den. Hvert slag tæller – men der er ikke strafslag oven i.

Men hvis man begynder at tee-e bolde op udenfor teestedet og/eller flytter en bold tilbage på teestedet efter at man har udført et slag  – koster det!:

1) Hvis man tee-er op udenfor teestedet – koster det to strafslag – og man flirter med et alvorligt regelbrud = diskvalifikation.

2) Hvis man flytter bolden tilbage på teestedet og slår derfra (fra en tee eller ej) , svarer det til at man har erklæret bolden uspillelig (R-19) og man slår derfor sit 3. slag.

Må du flytte en hvid pæl, hvis den er til gene for dit sving eller stance?

NEJ! Hvis man gør det og gennemfører slaget koster det to strafslag.
Men man kan erklære bolden uspillelig (R-19) og med et strafslag a) droppe fri indenfor to køllelængder b) droppe tilbage ad flaglinjen c) droppe ved forrige sted – og i alle tilfælde: ikke nærmere hullet

Det samme gælder hvis out er defineret af et hegn, et stengærde og lignende.

 

Hvad sker der hvis man rammer andres bolde eller ens egen bliver ramt?

Jeg har forsøgt at sammenfatte de fleste situationer Se her

Må man slå til træningsbolde der ligger på 18. hul

Du må gerne ”små-slå, tjatte” dem tilbage på træningsanlægget. Men du må ikke lave slag der har karakter af at du øver på banen – for i det tilfælde koster det 2 straffeslag.

Arealer under reparation (AUR) : Hvor skal man droppe hvis man ikke vil spille bolden som den ligger?

Reglen er: Man skal droppe det sted, der er nærmeste sted for fuld lempelse (både bold og stance). Med andre ord: “nærmeste vej ud” – helt bogstaveligt. Når man har fundet referencepunktet for fuld lempelse, kan der droppes indenfor en køllelængde – og – uden straf. Det betyder at man nogle gange skal droppe på f.eks. roughsiden eller i andre “svært spillelige” arealer. Hvis pælene havde været blå med grøn top skulle man.. ellers kan man vælge at spille bolden som den ligger, inde fra arealet.
AUR er omfattet af regel 16: Unormale baneforhold, der bl.a. omhandler tilfældigt vand og f.eks. vores nye stier. Droppereglerne er de samme.

Hvad gælder hvis man selv er skyld i at ens bold flytter sig f.eks. ved et øveslag, man taber sin kølle, kommer til at sparke til den og lignende?

1) Hvis en spiller utilsigtet forårsager at hans bold flytter sig – uanset om det er 1 mm eller 20 meter – skal bolden genplaceres – og det gælder overalt på banen. Og det sker typisk f.eks. i rough/semirough hvor bolden kan flytte sig når man sætter køllen ned. Hvis det sker – 1 strafslag og bolden skal genplaceres.

2) Hvis det sker på greenen eller på teestedet (eller under søgning)  – er det straffrit. Men alle andre steder på banen koster det et strafslag!

3) Hvis man ikke genplacerer – har man spillet fra et forkert sted – og det koster 2 strafslag uanset hvor man er på banen.

4) Hvis naturkræfter flytter bolden efter drop eller placering: På greenen skal bolden genplaceres og den skal skal også genplaceres hvis den ender i et andet baneområde.. Dvs. hvis den alle andre steder end på green flytter sig, men forbliver i baneområdet, skal bolden spilles hvor den ender.

Hvis man rammer sandet i tilbagesvinget i en bunker, men gennemfører slaget, får man så straf?

Ja, det koster 2 strafslag at berøre sandet når man tager sin stance og i tilbagesvinget (eller laver et øveslag). Det er som i gamle dage. Nyt er, at man gerne må berøre sandet i alle andre situationer så længe det ikke er for at tjekke bunkerens beskaffenhed eller for at forbedre stance og leje.
Se regel 12.

Koster det strafslag hvis man bevæger/ løfter sin bold uden at markere den?

Ja! – det er en meget hyppig fejl. Når man “har fat i bolden” skal den markeres og det uanset om du ligger på green, skal tjekke om det er din bold, se om den er revnet, løfte den på en anden spillers opfordring etc.
Gør man det ikke, koster det et strafslag. Og det gælder også hvis man forsigtigt drejer sin bold for at se om det er ens egen!

/Karsten Duus