Baneaktiviteter

18/9 2022

Der er i årets løb lavet mange mindre forbedringer, f.eks. etableringen af bøgehækken mellem parkeringspladserne og puttegreenen ved klubhuset. Men pga. projektet med at få banearkitekt Philip Spogard til lave en masterplan for banens udvikling i årene fremover, er alle egentlige baneprojekter, som f.eks. omdannelse af venstre bunker på hul 5 til et run-off-område, stillet i bero.
I løbet af vinteren vil Philip fremlægge sin masterplan for hele klubben – og herefter vil der igen komme fart på forbedringerne – og muligvis stor fart!

49 71 80 56 – info@ggk.dk – Sophienlund Allé 13, 3250 Gilleleje