Udvalg

Baneudvalget:
Kontakt: Richardt Juhl  
r.juhl@email.dk

Udvalgets hovedopgaver er:
• At udstikke rammerne for drift og vedligeholdelse af banen
• At se mulighederne for løbende udvikling af banen

Målsætninger for udvalgets arbejde er:
• At sikre at banen er i bedst mulig stand ud fra klubbens økonomiske rammer
• At driften af banen tilpasses årstiden og de planlagte aktiviteter på banen
• At vælge ansvarlige økonomiske løsninger, så klubbens udgifter minimeres mest muligt


Begynderudvalget:
Kontakt: Mogens Lousen  
mogens.lousen@sol.dk

Udvalgets hovedopgaver er:
• Indslusning og uddannelse af nye medlemmer
• Planlægning og gennemførsel af begynderundervisning, – turneringer og -aktiviteter.
• Udstikke rammerne for erhvervelse af DGU-kort i overensstemmelse med DGU’s anbefalinger

Målsætninger for udvalgets arbejde er:
• At give nye medlemmer en god modtagelse og indslusning i klubben, så de fastholder medlemskabet
• At uddanne begynderne, så de efter erhvervelse af DGU-kort kan begå sig på stor bane


Turneringsudvalget:
Kontakt: Mogens Hjorth  
mogens@hjorths.com

Udvalgets hovedopgaver er:
• Udarbejdelse af turneringsplan
• Udarbejdelse af generelle turneringsbetingelser og lokale regler
• Udvælgelse, uddannelse og instruktion af turneringsledere
• Planlægning og afvikling af klubturneringer, herunder klubmesterskaber

Målsætninger for udvalgets arbejde er:
• At afvikle et passende antal klubturneringer, der bidrager til at
skabe et godt klubliv
• At turneringerne har mange deltagere
• At turneringerne afvikles sportsligt korrekt og i overensstemmelse med DGU’s anbefalinger
• At turneringsaktiviteterne samlet set giver indtægter til klubben
• At turneringerne giver klubben positiv omtale


Sportsudvalget:
Kontakt: Karsten Duus  
karsten@duus.dk

Udvalgets hovedopgaver er:
• Rammesætning for og udvikling af hele sportsområdet, herunder koordinering af elite- og junioraktiviteter, regionsgolfen samt klubbens turneringer
• I samarbejde med holdlederne for dame- og herreeliten og regionsgolfen, at udstikke rammerne for budget, holdudtagelse, trænertid m.m.

Målsætninger for udvalgets arbejde er:
• At skabe den størst mulige sammenhæng mellem elite, juniorafdeling og klub gennem information og synlighed
• At give klubbens bedste spillere gode rammer for at udvikle deres golfmæssige færdigheder og skabe gode sportslige resultater der markedsfører klubben.
• At sikre en eliteafdeling med et godt socialt miljø og hvor rammerne for deltagelse er klare og det er muligt at deltage på forskellige ambitionsniveauer.


Juniorudvalget:
Kontakt: Morten Blach Madsen  
mojo@mail-tele.dk

Udvalgets hovedopgaver er:
• At fastholde klubbens juniorer
• At tilrettelægge så mange aktiviteter som muligt på tværs af køn og alder

Målsætning for udvalgets arbejde er:
• At give juniorer glæde ved at spille golf
• At skabe et stærkt kammeratskab
• At skabe en stærk tilknytning til Gilleleje Golfklub
• At give juniorer lyst til at udvikle deres golftalent til det yderste


Bygnings- og Husudvalget:
Kontakt: Sigurd Andersen  
sig@rd-andersen.dk

Udvalgets hovedopgaver er:
• Drift og vedligeholdelse af klubhuset med tilhørende arealer
• Tilrettelæggelse og udførelse af den løbende drift og vedligeholdelse

Målsætninger for udvalgets arbejde er:
• At sikre, at klubhuset samt tilhørende arealer fremtræder i god og vedligeholdt stand
• At vælge ansvarlige økonomiske løsninger, så klubbens udgifter minimeres mest muligt


Baneservice:

Hovedopgaver:

 • At være synlig på banen, så spillerne hurtigt kan få hjælp og vejledning.

Sikre:

 • At alle udviser respekt for hinanden og aktivt medvirker til, at fremme et godt spilletempo.
 • Dette opnås bl.a. ved, at gå rask frem til sin bold og være klar til at slå, når det er ens tur.
 • Invitere hurtigere spillende grupper til, at gå igennem.
 • Spille en provisorisk bold, hvis det er usikkert om man kan finde den første bold.
 • Parkere golfvogne og bags i retning mod næste teested, når man går fra green.
 • Slå sig sammen i 4-bolde, når der er mange spillere på banen.
 • At alle tager fælles ansvar for personalets og andre spilleres sikkerhed.
 • At spillerne er klædt anstændigt og sobert.
 • At alle hjælper til med at lægge opslåede græstørv på plads og udbedre nedslagspå green og udjævne fodspor og mærker i bunkers med de udlagte river.
 • At alle har gyldig hjemmel til at spille på banen.

 

Handicapudvalg:
Kontakt: Erik Larsen  
info@rikim.dk

Udvalgets hovedopgaver er:
• At udbrede kendskabet til det til enhver tid gældende handicap-system p.t. EGA
• At behandle ansøgninger om ekstraordinære hcp-justeringer fra medlemmerne


Sponsorudvalg:
Kontakt: Erik Bjarne Jensen  
erikbjarnejensen@gmail.com

Udvalgets hovedopgaver er:
• At arbejde kontinuerligt på at fastholde klubbens sponsorer via arrangementer
• At se muligheder for hele tiden at udvikle nye tiltag der kan være interessant for kommende sponsorer

Målsætninger for udvalgets arbejde er:
• At opretholde en forholdsvis fast kreds af sponsorer