Lokalregler og etikette

Lokalregler – Gilleleje Golfklub

Der forefindes en kort version på scorekortet – i tvivlstilfælde er det nedenstående – der gælder.

Midlertidige lokalregler
– Pga. tørken: Der kan lægges op på fairway og tilsvarende kortklippede arealer (through the green). Bolden markeres, renses og placeres indenfor en køllelængde, dog ikke nærmere hullet.

Hul 12 og 13: Der skal droppes fri af nysåede jordarealer. Regel 25-1. Der er oplæg som ovenstående, men på disse to huller, kan der lægges op i alt klippet.

Permanente lokalregler
– Banemarkeringer: Hvide pæle: Out of bounds. Gule pæle/plader/afstribning: Vandhazard. Røde pæle/plader/afstribning: Parallel vandhazard. Blå pæle/afstribning: Areal under reparation. Blå pæle med sort top/afstribning: Areal under reparation (AUR) med spilleforbud. Hvide afstandsmarkeringer: 200 m til midt green. Gule afstandsmarkeringer: 150 m til midt green. Røde afstandsmarkeringer: 100 m til midt green. Afstandsmarkeringer i fairway angiver mål til for-, midt- og bag- green. Pæle (undtaget hvide pæle og tee-steds-markeringer) er flytbare forhindringer. Regel 24-1. Gule og røde plader er ikke-flytbare forhindringer. Regel 24-2b.

– Træer med støttepæl er ikke-flytbare forhindringer. Regel 24-2b.

– Sten i bunkers er flytbare forhindringer. Regel 24-1.

– Ny Lokal Regel fra 2017: Ang. flytning af bold på green.
Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1, modificeres således: Når en spillers bold ligger på greenen, er der ingen straf, hvis bolden eller boldmarkeringsmærket uforsætligt flyttes af spilleren, hans partner, hans modstander, eller nogen af deres caddier eller udstyr. Den flyttede bold eller boldmarkeringsmærket skal genplaceres som foreskrevet i Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1. Denne Lokale Regel gælder kun, når spillerens bold eller boldmarkeringsmærke ligger på greenen, og flytningen er uforsætlig.
Note: Hvis det fastslås, at en spillers bold på greenen blev flyttet som følge af vind, vand eller en anden naturlig årsag, såsom virkningerne af tyngdekraften, skal bolden spilles som den ligger fra sin nye placering. Et boldmarkeringsmærke flyttet under sådanne omstændigheder skal genplaceres.”

– Det er tilladt at anvende udstyr/programmer der alene måler/viser afstande. En smartphone, tablet o.lign. må bruges som afstandsmåler, men funktioner og programmer, der medfører en overtrædelse af Regel 14.3, må ikke anvendes.

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF LOKALE REGLER: Hulspil: tab af hul; slagspil: 2 straffeslag.

 

Etiketteregler

 • Ret nedslagsmærker op på greens
 • Læg turf på plads
 • Riv bunkers efter dig
 • Følg de gældende regler for anvendelsen af trolly/buggy/scooter. Generelt: aldrig færdsel over greens og for-greens.
 • Enhver spiller medbringer og anvender sit eget udstyr
 • Det er ikke tilladt at spille mere end 4 bolde.
 • 4 bolde har fortrinsret på banen. 1-2 og 3 bolde skal dog vinkes igennem hvis man ikke kan følge med holdet foran.
 • Hold banen ren – benyt de opstillede skraldespande til affald
 • Vis hensyn, ikke mindst overfor begyndere og klubbens gæster, og undgå råben og larmende adfærd
 • Personer med handicap 36+, opfordres til at spille fra tee 41 og tee 49.
 • Overhold klubbens ”dress-code”
 • Vær opmærksom på (og følg) de til enhver tid gældende reguleringer for spillet på banen (hulændringer, banelukninger, vinterregler, lokalregler, start på hul 10 mv.)
 • Bekræft/afmeld registrerede tider
 • Det er tilladt, og klubben opfordrer til, at ”fylde bolde op” i Golfbox.
 • – Hunde må medtages på banen, såfremt de er i snor og uden gene for øvrige medlemmer og gæster,
  – Hunde må ikke færdes på teesteder, forgreens eller greens
  – Hundens efterladenskaber skal altid samles op
  – Hunde må ikke færdes på eller i serveringsområder herunder de 2 terrasser og i gården

 

 

Generelle turneringsbetingelser HER