Lokalregler og etikette

Lokalregler – Gilleleje Golfklub

Der forefindes en kort version på scorekortet – i tvivlstilfælde er det nedenstående der gælder:

 1. Midlertidig lokalregel: Der kan lægges op på fairway og på arealer klippet i samme eller lavere højde. Bolden (bør markeres), kan renses og skal placeres indenfor en køllelængde, dog ikke nærmere hullet.
 2. Midlertidig lokalregel: Ikke færdiggjorte kørestier (f.eks. uden det afsluttende gruslag) og tilgrænsende spor efter greenkeeper-arbejde,  er areal under reparation. Lempelse i henhold til regel 16.1b.
  ((Denne nye formulering (10/4) betyder at den hidtidige lokalregel om at veje og stier er integrerede dele af banen er ophævet, se kommentar nedenfor)).
 3. Out – eller mistet bold: Standard lokalregel E-5 er gældende, dvs. der kan – forenklet beskrevet – med to strafslag droppes en ny bold, der ikke er tættere flaget end hvor bolden blev mistet / gik ud.
 4. Åen på hul 13: Der kan, som en yderligere mulighed ifht. regel 17.1, droppes på den anden side af strafområdet, jf. standard lokalregel B-2.1.
 5. Permanente banemarkeringer: Hvide pæle: Out of bounds. Røde pæle/plader/afstribning: Strafområde. Blå pæle/afstribning: Areal under reparation. Blå pæle med sort/grøn top/afstribning: Areal under reparation (AUR) med spilleforbud.
  Hvide afstandsmarkeringer: 200 m til midt green.
  Gule afstandsmarkeringer: 150 m til midt green.
  Røde afstandsmarkeringer: 100 m til midt green. Afstandsmarkeringer i fairway angiver mål til for-, midt- og bag- green, og er sammen med røde plader, ikke-flytbare forhindringer, lempelse i henhold til regel 16.1.
  Pæle (undtaget hvide pæle) er flytbare forhindringer (regel 15).

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF LOKALE REGLER: Hulspil: tab af hul; slagspil: 2 strafslag.

HJERTESTARTER – i klubhuset ved restauranten. Tlf: 49 71 80 56.

Lynsikrede pavilloner ved hullerne 5 – 7 –  11 og 14

NB: Der kan reguleres HCP.

12/4: Bemærkninger til lokalreglerne
1) Der kan ( gældende fra 10/4) tages lempelse for veje og stier i henhold til regel 16.  Bemærk at “nærmeste punkt for fuld lempelse, ikke nærmere hullet” skal forstås bogstaveligt. Dvs. at nærmeste punkt kan være midt i en busk eller i høj rough. (dog: fra dette referencepunkt skal der droppes i et lempelsesområde på en køllelængde og fortsat ikke nærmere hullet). Det vil derfor nogle gange være bedre at spille fra vejen.
Bemærk: Eftersom en spillers stance, målt fra bold til bagsiden af skoene, er ca. 75 cm, er det ikke midten af vejen, der er skillepunktet for om man kan droppe nærmere fairway eller ej, men “midten + stancelængden”. Det betyder at en højrehåndet spiller, der ønsker at droppe fri af en køresti, der ligger til højre for fairway, ofte vil kunne droppe til fairway-siden (P1), medens lempelse i venstre side af fairway typisk vil bringe en længere ud i roughen. Bonus: Undlad at løfte din bold før du er sikker på hvad du vil/må – for hvis du fortryder koster det er strafslag at genplacere bolden på stien.
2) Hul 13 – åen: Arealet på tee-siden af strafområdet nødvendiggør at vi fastholder muligheden for “drop på den anden side”, jf. standard lokalregel: B2-1.
3) Standard lokalregel 8E-5 – drop med to strafslag ved mistet bold: Standard lokalreglen kom ind i Golfreglerne i sidste øjeblik, men anbefales af DGU (og R&A) Hos os (som i de fleste klubber) vil den gælde under private runder og i klubbens turneringer bortset fra klubmesterskaberne. Problemet med lokalreglen er, at den er relativt kompliceret. Men illustrationerne er trods alt til at forstå, se HER. 

 

 

Etiketteregler

 • Ret nedslagsmærker op på greens
 • Læg turf på plads
 • Riv bunkers efter dig
 • Følg de gældende regler for anvendelsen af trolly/buggy/scooter. Generelt: aldrig færdsel over greens og for-greens.
 • Enhver spiller medbringer og anvender sit eget udstyr
 • Det er ikke tilladt at spille mere end 4 bolde.
 • 4 bolde har fortrinsret på banen. 1-2 og 3 bolde skal dog vinkes igennem hvis man ikke kan følge med holdet foran.
 • Hold banen ren – benyt de opstillede skraldespande til affald
 • Vis hensyn, ikke mindst overfor begyndere og klubbens gæster, og undgå råben og larmende adfærd
 • Personer med handicap 36+, opfordres til at spille fra tee 41 og tee 49.
 • Overhold klubbens ”dress-code”
 • Vær opmærksom på (og følg) de til enhver tid gældende reguleringer for spillet på banen (hulændringer, banelukninger, vinterregler, lokalregler, start på hul 10 mv.)
 • Bekræft/afmeld registrerede tider
 • Det er tilladt, og klubben opfordrer til, at ”fylde bolde op” i Golfbox.
 • – Hunde må medtages på banen, såfremt de er i snor og uden gene for øvrige medlemmer og gæster,
  – Hunde må ikke færdes på teesteder, forgreens eller greens
  – Hundens efterladenskaber skal altid samles op
  – Hunde må ikke færdes på eller i serveringsområder herunder de 2 terrasser og i gården

 

 

Generelle turneringsbetingelser HER