Golfregler

Golfreglerne på dansk (link til DGU) SE HER

Lokale regler: SE HER

Generelle turneringsbetingelser for klubturneringer i GGK:  SE HER

En hurtig guide til reglerne (DGU – kun 8 sider!)  SE HER

1,5 side med nogle af de vigtigste regler: Golfregler-13-rigtige

 

Nye regler i 2019 – 

Marts 2018
USGA og R&A har offentliggjort en revideret udgave af forslaget til nye golfregler, gældende fra 1/1 2019, og DGU følger op med informationer på dansk. En dansk oversættelse af hele regelsættet er på vej. Det er intentionen at reglerne også vil være let tilgængelige på smartphones m.v.
Der bliver tale om to centrale publikationer: En regelbog rettet mod spillerne og en udvidet regelbog rettet mod turneringsledelsen, sidstnævnte bl.a. med forslag til formuleringer af lokale regler, komiteens pligter og rettigheder, og på sigt evt. præciseringer af reglerne (de nye “decisions”).

DGU:  Præsentation af reglerne fra 1/1 2019

Regelændringerne i kort form fra golf.dk

R&A/USGA – på engelsk:  

Se:  Pressemeddelelsen fra USGA/R&A

Dokument vedrørende baggrunden for ændringerne og de konkrete ændringer i golfreglerne :  SE HER  (engelsk)

2019 – spiller-regelbogen – De nye regler  (engelsk)

Implementering af de nye regler i GGK  (bl.a.:)

 • repræsentanter fra bestyrelse, underklubber og  turneringsudvalg deltager i DGU-regel-kurser
 • indkøb  og distribution af trykt materiale
 • forventning om at underklubberne laver aktiviteter med fokus på de nye regler – Karsten Kold og Karsten Duus står til rådighed
 • aftenarrangement med Brian Oswald til efteråret (for alle)
 • relevant materiale på denne side
 • og..

 

Klubdommer: Karsten Kold  karstenkold@gmail.com – tlf 60225698

 

Test dig selv – en enkel regelprøve fra DGU:  SE HER

Golfquis.dk
NY DGU-anbefalet – og meget stor quiz-platform – på dansk! Golfquis – med mulighed for at spille dig ned i et “regel-handicap” og konkurrere med andre – PRØV DET

Andre quiz-muligheder på R&As hjemmeside: SE HER  (desværre på engelsk)

 

 

Regelsituationer – eksempler på nogle af de ting der ofte diskuteres under/efter en runde på Gilleleje:

 • Træningsbolde på 18. hul: Du må gerne ”små-slå, tjatte” dem tilbage på træningsanlægget. Men du må ikke lave slag der har karakter af at du øver på banen – for i det tilfælde koster det 2 straffeslag. Se decision 7-2/5.
 • Overgangene over vandhasarderne på hul 10 og 16 er en del af hasarderne og afgrænset ved pælene og jernpladerne i vejen. Overgangene er defineret som broer, dvs. ikke berørende hasardernes bund, man må derfor grounde sin kølle på ”broerne”. I øvrigt adfærd i henhold til regel 26.
 • Åen på 13. hul: Åen er defineret som en parallel-vandhazard, markeret ved røde pæle. Dvs. man må gå over på den anden side og droppe med to køllelængder – men ikke nærmere hullet. Metode: Man definerer det punkt på den anden side, der er i samme afstand som skæringspunktet (der hvor bolden krydsede hasardgrænsen) – og fra dette nye punkt må man droppe indenfor 2 køllelængder (og ikke nærmere hullet). (Regel 26-1c)
  Hvorfor røde pæle?
  Vandhasarden peger ”direkte mod flaget”, dvs. hvis hasarden var defineret som en normal vandhasard, uden mulighed for at droppe ud med to køllelængder, skulle der i mange tilfælde droppes i vandhasarden igen (med mindre man gik helt urimeligt langt tilbage..)
  2019?  Muligheden for at droppe på den anden side – ser ud til at forsvinde som generel regel. Men mon ikke vi kan og vil bevare den som en lokal regel (?)..
 • Skader efter fugle. Huller efter fugle (typisk krager/råger) giver (sammen med gravende dyr) mulighed for “frit drop” – (på green: placering) – og ikke kun på greenen – også i rough, på fairway etc. – men naturligvis ikke i bunkers og i vandhasarder.

Ovenstående har ikke karakter af “lokal regler” – og over-rules naturligvis af de gældende golfregler..  /Karsten Duus