Golfregler

Golfreglerne på dansk (link til DGU) SE HER

Lokale regler: SE HER

Generelle turneringsbetingelser for klubturneringer i GGK:  SE HER

En hurtig guide til reglerne (DGU – kun 8 sider!)  SE HER

1,5 side med nogle af de vigtigste regler: Golfregler-13-rigtige

 

Nye regler i 2019 – 

Marts 2018
USGA og R&A har offentliggjort en revideret udgave af forslaget til nye golfregler, gældende fra 1/1 2019, og DGU følger op med informationer på dansk. En dansk oversættelse af hele regelsættet er på vej. Det er intentionen at reglerne også vil være let tilgængelige på smartphones m.v.
Der bliver tale om to centrale publikationer: En regelbog rettet mod spillerne og en udvidet regelbog rettet mod turneringsledelsen, sidstnævnte bl.a. med forslag til formuleringer af lokale regler, komiteens pligter og rettigheder, og på sigt evt. præciseringer af reglerne (de nye “decisions”).

DGU:  Præsentation af reglerne fra 1/1 2019

Regelændringerne i kort form fra golf.dk

R&A/USGA – på engelsk:  

Se:  Pressemeddelelsen fra USGA/R&A

Dokument vedrørende baggrunden for ændringerne og de konkrete ændringer i golfreglerne :  SE HER  (engelsk)

2019 – spiller-regelbogen – De nye regler  (engelsk)

Implementering af de nye regler i GGK  (bl.a.:)

 • repræsentanter fra bestyrelse, underklubber og  turneringsudvalg deltager i DGU-regel-kurser
 • indkøb  og distribution af trykt materiale
 • forventning om at underklubberne laver aktiviteter med fokus på de nye regler – bl.a. Karsten Duus står til rådighed
 • aftenarrangement med Brian Oswald til efteråret (for alle)
 • relevant materiale på denne side
 • og..

 

Test dig selv – en enkel regelprøve fra DGU:  SE HER

Golfquis.dk
NY DGU-anbefalet – og meget stor quiz-platform – på dansk! Golfquis – med mulighed for at spille dig ned i et “regel-handicap” og konkurrere med andre – PRØV DET

Andre quiz-muligheder på R&As hjemmeside: SE HER  (desværre på engelsk)

 

 

Regelsituationer – eksempler på nogle af de ting der ofte diskuteres under/efter en runde på Gilleleje:

 • Træningsbolde på 18. hul: Du må gerne ”små-slå, tjatte” dem tilbage på træningsanlægget. Men du må ikke lave slag der har karakter af at du øver på banen – for i det tilfælde koster det 2 straffeslag. Se decision 7-2/5.
 • Hul 12 – arealerne under reparation: Hvor skal man droppe hvis man ikke vil spille bolden som den ligger? Reglen er: Man skal droppe det sted der er nærmeste vej ud af arealet og som ikke er tættere på hullet. Det betyder at man ofte skal droppe på roughsiden. Hvis pælene havde været blå med sort top skulle man.. nu kan man vælge at spille bolden som den ligger, inde fra arealet. Når man har fundet punktet for fuld lempelse, kan der droppes indenfor en køllelængde – og – uden straf.
 • Overgangene over vandhasarderne på hul  3, 10 og 16 er en del af hasarderne og afgrænset ved pælene og jern/plastik-pladerne i vejen. Overgangene er defineret som broer, dvs. ikke berørende hasardernes bund, man må derfor grounde sin kølle på ”broerne”. I øvrigt adfærd i henhold til regel 26 om vandhasarder.
 • Åen på 13. hul: Åen er defineret som en parallel-vandhazard, markeret ved røde pæle. Dvs. man må gå over på den anden side og droppe med to køllelængder – men ikke nærmere hullet. Metode: Man definerer det punkt på den anden side, der er i samme afstand som skæringspunktet (der hvor bolden krydsede hasardgrænsen) – og fra dette nye punkt må man droppe indenfor 2 køllelængder (og ikke nærmere hullet). (Regel 26-1c)
  Hvorfor røde pæle?
  Vandhasarden peger ”direkte mod flaget”, dvs. hvis hasarden var defineret som en normal vandhasard, uden mulighed for at droppe ud med to køllelængder, skulle der i mange tilfælde droppes i vandhasarden igen (med mindre man gik helt urimeligt langt tilbage..)
  2019?  Muligheden for at droppe på den anden side – ser ud til at forsvinde som generel regel. Men mon ikke vi kan og vil bevare den som en lokal regel (?)..
 • Skader efter fugle. Huller efter fugle (typisk krager/råger) giver (sammen med gravende dyr) mulighed for “frit drop” – (på green: placering) – og ikke kun på greenen – også i rough, på fairway etc. – men naturligvis ikke i bunkers og i vandhasarder.

Ovenstående har ikke karakter af “lokal regler” – og over-rules naturligvis af de gældende golfregler..  /Karsten Duus