Bestyrelse

I Gilleleje Golfklub har bestyrelsen i henhold til vedtægterne ansvaret for den daglige ledelse af klubben og træffer med bindende virkning beslutning i klubbens anliggender.
Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer, der vælges for 2 år af gangen. Valgbare til bestyrelsen er aktive medlemmer, der er fyldt 21 år.
Pt består bestyrelsen af:

​​

 

Niels Freiesleben

Formand
freiesleben.management@mail.dk

 

Erik B. Jensen

Næstformand.
Sponsorudvalg
erikbjarnejensen@gmail.com

Mogens Lousen

Begynderudvalg / frivilligudvalg
mogens.lousen@sol.dk

Richardt Juhl

Baneudvalg
r.juhl@email.dk

Sigurd Andersen

Bygnings- og husudvalget
sig@rd-andersen.dk

Mogens Hjorth

Kommunikation og marketing
mh@ggk.dk

Søren Kjær

Kasserer, Turneringsudvalg
soren.hk.54@gmail.com

 Bestyrelseskandidater

Indstilling af kandidater til bestyrelsen skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest den 15. februar således at disse skal kunne præsenteres sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Bestyrelsesmøder

Der er ingen fast årsplan for afholdelsen af bestyrelsesmøder, men normalt vil der være min. et møde om måneden.