Baneaktiviteter

Forår 2019
Der er lavet kørestier på flere huller, der afventer det afsluttende gruslag. I vinterperioden 19-20  forsættes stiprojektet på højtryk og der holdes derfor lidt igen med øvrige baneaktiviteter som omlægning af bunkere etc.
Pr. 1/5: Banen er kommet godt igang – både hvad fairways og greens angår. Det tegner til en god sæson.

 

1/9

Der arbejdes nu på eftervirkningerne af tørkeperioden:
På hul 12 og 13 udføres omfattende nivelleringsarbejder pga. sætninger i fairways og semirough. Der udjævnes med harpet muld og nye græsfrø. På disse to huller er den midlertidige lokalregel vedr. oplæg på fairway o.lign. udvidet til oplæg i “alt klippet” – dvs. også i semiroughen.. derudover SKAL der droppes fri fra de nysåede jordarealer – ligesom der skal vises (stort) hensyn ved færdsel og spil – herunder: kun buggy- og trolleykørsel på afmærkede kørestier.

En del fairways har skader efter tørken, der er så store, at der skal efter-sås. Det vil ikke påvirke spillet nævneværdigt – men betyder, at den midlertidige lokalregel om oplæg indenfor en køllelængde på fairways o.lign fastholdes.

Der vil bruges megen greenkeepertid på disse to opgaver. Vi beder om forståelse for at dette arbejde har 1. prioritet.

7/6

Tørken sætter sine spor på banen – desværre accentueret af at ca. 20 sprinklerhoveder skulle udskiftes. Det er nu gjort. Men på trods af at teesteder og greens vandes hver nat, er det svært at matche udtørringen om dagen. Det er med andre ord ikke kun landbruget der savner nedbør.

Træningsarealet: Tørken (og vinteren) driller også her, og det tager længere tid end forventet at kunne ibrugtage faciliteterne. Reelt vil puttegreenen ved 1. teested først have samme stand som banens øvrige greens til næste år, hvilket taler for en længere udsættelse. Til gengæld håber vi, at indspilsområdet kan bruges rimelig snart.  Arbejdet med øvebunkeren igangsættes snarest.

Fairwaybunkeren på hul 6 er under nedlæggelse og er markeret med blå pæle – altså nærmeste punkt for lempelse (der ikke er nærmere hullet), plus en køllelængde. Dvs. man skal nogle gange droppe ind mod roughen, det samme gælder AUR-arealerne på hul 12, i begge tilfælde har man derfor muligheden for at spille bolden som den ligger.

I øvrigt: Greens er kommet sig efter rilleskæringen – og nærmer sig vanlig standard – men er fortsat påvirket af mosbehandlingen, eftersåningen og nu tørken.

 

 

20/5

Greens

På trods af de flotte og hurtige greens sidste år – var der udviklet mos på en del greens.
Det er nødvendigt at bekæmpe, og det er årsagen til at vi på en del greens har bare pletter – her medio maj. Derudover har det været nødvendigt at rilleskære og efterså græs på alle greens – og samlet giver det desværre nogle greens der er under vores sædvanlige standard.

Men – det vil ikke vare evigt! Greenkeeperne gør alt for at vi hurtigt kommer tilbage til vanlig standard.

I øvrigt:

Her medio maj er den manglende nedbør også begyndt at sætte sine spor på fairways m.m.  Men det kan kun vejrguderne reparere på. Vi andre må nyde at der pludselig er ekstra længde på vores slag.

I øvrigt har der været meget positive tilbagemeldinger på de tiltag der er blevet lavet i vinterens løb – bl.a. den nye kanal på hul 4. afdræningen af “kilden” på hul 5, forlængelsen af åen i roughen på hul 6 (der er med til at afdræne fairwayen).

Træningsarealet forventes i brugtaget snart – og så snart der er tid hos greenkeeperne etableres træningsbunkeren ved starterhuset.

Baneudvalget